Uprostřed lesa u Sedlečka u Šemnické skály byl poražen první z řady stromů, které poslouží v rámci stavby parkánové lávky na hradě Bečov.

Hrad, který prochází rekonstrukcí podle původních stavebních postupů, se tímto vrátil k historické tradici, kdy se stromy kácely hlavně v zimě a pokud možno i za novoluní. Pak mají lepší vlastnosti.

„Kácení stromů v zimě je šetrnější. V této době strom spí, jeho pád je ztlumený sněhem a nehrozí tak velká devastace ani jeho okolí. Dřevo z takto pokáceného stromu je nejkvalitnější. Nevznikají výsušné trhliny, nezapařuje se a nezmodrá a neznehodnotí se. Navíc ze spíše mystických důvodů se těžilo na počátku lunárního cyklu," uvedl Petr Kužvart, jednatel Lesní společnosti Bečov.

Petr Kužvart vysvětlil, proč se strom k poražení našel právě tady: „Duby rostou jen v nadmořských výškách do 400 metrů, okolí Bečova je od 500 metrů a výš."

Po úvodních slovech představitelů lesní správy a hradu Bečov přišla na řadu jediná moderní vymoženost, která bude použita k opracování dřeva.
„Nejprve si vyčistíme blízké okolí stromu a vytyčíme si ústupovou cestu. Následně provedeme první zářezy a vložíme klíny," komentoval přípravy k pokácení 25metrového dubu jeden z dřevorubců. Poté doporučil jako minimální vzdálenost ke sledování celé události 50metrové pásmo.
Z toho skupina přihlížejících sledovala přesnou práci dřevorubců, kteří strom položili na centimetr přesně tam, kam chtěli.

„A to je vše od moderní techniky, teď přijdou na řadu sekyry. Strom rozdělíme na pětimetrové kusy, z důvodů lepší práce a i kvůli přepravě," uzavřel své vysvětlování dřevorubec.

V té chvíli se práce ujal Petr Kužvart, který se vydal počítat letokruhy na právě poraženém stromu. „Devadesát, ale musíme připočítat ještě dva roky, co začínal růst v zemi."

„V rámci stavby parkánové lávky bude pro návštěvníky hradu v sezoně 2013 připraven program zaměřený na tradiční postupy tesařského a truhlářského řemesla. Během stavby bude možné zhlédnout výrobu plátových spojů, používaných ke spojení dvou trámů, anebo výrobu profilovaného ozdobného zakončení trámu, tak zvaného zhlaví trámu. O víkendech proběhnou tři workshopy s ukázkami tesařské a truhlářské práce a používaného nářadí. Návštěvníci si tak zkusí, co tato práce obnáší," pronesl kastelán hradu Bečov Tomáš Wizovský.