„Průtok vody v Ohři je stále zhruba na polovině průměru pro aktuální období. Což značí, že je sucho, ale rozhodně se nejedná o stav nouze, který byl například v roce 2003," řekl tiskový mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Terénní pracovníci provádějí pravidelně odběry povrchové vody. Ta by v důsledku přehřívání mohla mít kyslíkový deficit a tím narušit dobrou ekologickou funkčnost toku. „Například významný přítok Ohře, krušnohorská řeka Rolava, pramení u Přebuzi na náhorní plošině, která při tání spolehlivě zadržuje vodu a udržuje tím i hladinu té podzemní v dobré výši. Není třeba se bát vysychání studen a podobných kritických situací, které trápí jiné části republiky," dodal Svejkovský.

Správa lázeňských parků v Karlových Varech (SLP) vyslala do ulic v parných dnech tři kropičky květináčů. Ty vyrážejí v ranních hodinách, aby nerušily noční klid. „S tímto počasím rostou i náklady, normálně jezdí jedna, a to jen jednou týdně, nyní kropí tři a dokonce ob den. Vodu čerpáme z Ohře, kde jí je dost. Do automatických závlahových systémů na trávníky v parcích a do záhonů jde voda z říčky Teplé," řekl Miroslav Kučera, ředitel SLP.

V souvislosti se suchem přichází také doporučení od ředitele Lázeňských lesů Evžena Krejčího „Zakázat vstup do lesa, kam se lidé před horkem jdou schovat, je samozřejmě nemožné.

Zvlášť v Karlových Varech, kde využívají četných stezek nejen místní, ale především lázeňští hosté. Prosíme ale návštěvníky, aby nerozdělávali oheň a pečlivě hasili nedopalky cigaret. Díky požárním hlídkám našich zaměstnanců se nám již povedlo včas podchytit dvě menší zahoření, jedno dokonce přímo v lázeňském lese."

Povodí Ohře v nejbližších dnech neplánuje vydávat doporučení vodoprávním úřadům, aby vyhláškami zakázaly nebo omezily obyvatelům odběry vody pro zalévání nebo napouštění bazénů.