Hlasovalo se v kategoriích Osobnost v oblasti podnikání, Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti, Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji a letos poprvé i v kategorii starosta roku. Celkem lidé nominovali 66 kandidátů, kterým dohromady udělili 292 hlasů. V rámci každé kategorie byli komisí vybráni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. O vítězi se rozhodlo na základě přínosu daného člověka pro region, nikoliv podle absolutního počtu hlasů.

Osobností v oblasti podnikání se letos stal herec a hlavně prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška. V roce 1994 se zásadním způsobem zasloužil o záchranu festivalu, jehož nezaměnitelnou tváří stále je.

V kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti získala ocenění Věra Bráborcová, zakladatelka Denního centra Mateřídouška v Chodově. Impulsem pro vznik zařízení, které letos slaví už 25 let, se stalo narození jejího postiženého syna. Centrum Mateřídouška už roky poskytuje klientům a jejich rodinám všestrannou podporu a zároveň se stará o to, aby hendikepovaní lidé byli bráni jako součást společnosti.

Zvláštní cenu za mimořádný přínos kraji získal Edmund Janisch. Nynější radní Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy založil spolu se svými kolegy Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v Karlových Varech, která je zároveň nejstarší školou tohoto typu a zaměření v ČR. Byl učitelem a ředitelem Obchodní akademie a Vyšší odborné školy cestovního ruchu. Kromě pedagogické činnosti Janisch 25 let působil jako trenér lehké atletiky na AC Start v Karlových Varech. Je krajským i městským zastupitelem v Karlových Varech.

Starostou roku se stal Luboš Pokorný, starosta obce Krásná nedaleko Aše. Obec s 500 obyvateli v letošním roce získala prestižní titul Vesnice roku. Bylo to vůbec poprvé v historii, kdy v soutěži uspěla obec z Karlovarského kraje. Ve funkci starosty je Luboš Pokorný již třináct let a za dobu jeho působení se podařilo v obci uskutečnit mnoho projektů.