Zlost, nadávky, rozčílení… Málo platné, většina lidí je závislá na televizi, a pokud jim nejde, v klidu je to nenechává. Bohužel, rušení či mizení televizního signálu je problém, který už půl roku rozčiluje mnoho lidí od Karlových Varů po Cheb. Kdo tedy vlastně ´krade´ divákům jejich potěšení ze sledování televize? S největší pravděpodobností za to mohou vysílače mobilního internetu.

„V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE (Long Term Evolution) v České republice se objevují stížností na rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T) i na chebské radnici," uvedl Tomáš Ivanič z Městského úřadu v Chebu. „Mnozí diváci řeší ztrátu signálu vlastními silami a zbytečně platí za instalaci takzvaných odrušovacích filtrů. Pokud se prokáže, že signál opravdu ruší základnové stanice LTE, mají lidé nárok na bezplatnou opravu, kterou hradí příslušný mobilní operátor způsobující rušení," upřesnil Ivanič.

V blízkosti vysílačů vysokorychlostního mobilního internetu LTE může opravdu podle odborníků docházet za určitých podmínek k degradaci příjmu televizního signálu. „Každý případ je nutno posuzovat zvlášť, protože ne za každou degradaci TV signálu může signál LTE, a místním šetřením, během něhož provedeme měření, potvrdíme, či vyvrátíme, zda jsou degradace způsobené signálem LTE," vysvětlil Petr Jakeš z Českého telekomunikačního úřadu pro západočeskou oblast.

„Mohu potvrdit, že v okolí Karlových Varů a Chebu byl potvrzen výskyt degradací TV vysílání signálem LTE a tyto případy byly řešeny s příslušnými operátory. V okolí Sokolova tento výskyt degradací potvrzen nebyl," poznamenal Petr Jakeš. 

„Při degradacích TV příjmu způsobených neodolností přijímacích zařízení vůči elektromagnetickému záření od systémů LTE nařizuje úřad provozovateli vysílačů LTE provést ochranná opatření, a to za předem stanovených podmínek," poznamenal Petr Jakeš. Výsledkem digitalizace televizního vysílání, která byla dokončená v roce 2012, bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti let 98 procent území České republiky signálem LTE, což je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G.

„V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního provozu bylo ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu," popsala problém tisková mluvčí společnosti České radiokomunikace Petra Mitterová. Vznik rušení televizního příjmu je pravděpodobnější zejména v okolí základnové stanice LTE ve vzdálenosti přibližně 500 metrů, která pracuje zejména na nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz.

„Problémy se mohou vyskytnout také v místech, kde je TV signál slabý, anebo při použití antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým," poznamenala Petra Mitterová. Rušení signálu se objevuje také v místech příjmu vyšších televizních kanálů 60 a 59 neboli kmitočtů 774 MHz až 790 MHz, což se týká oblasti Karlovarského kraje. „Špatný obraz nastává i při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě, při použití náhražkové antény," podotkla Petra Mitterová. Problémy kvůli vysílání LTE mohou vypadat jako kostičkování nebo zastavení obrazu, krátkodobý výpadek nebo zkreslení zvuku anebo jeho úplná ztráta. „Pokud lidé podobné problémy s TV zaznamenají, je nutné, aby se obrátili na Český telekomunikační úřad," dodala Petra Mitterová.