Akce s názvem Luxor se koná zhruba po dvou letech a jejím smyslem je připravit jednotky dobrovolných hasičů, které nepatří k takříkajíc prvosledovým, aby také dokázaly účinně pomáhat.

„Do výcviku bylo zařazeno celkem šestnáct jednotek dobrovolných hasičů, předurčených například k zásahu a řešení následků přírodních katastrof. Každý den jich cvičilo osm," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. „Jsou to jednotky, které obvykle v průběhu roku při velkých akcích nezasahují. Ale připravujeme je tak, aby byly schopné účinně pomáhat profesionálním záchranářům za situací, kdy je třeba nasadit velký počet lidí a techniky," poznamenal mluvčí.

Doborovolní hasiči cvičili na několika stanovištích. Čtyři stanoviště v areálu krajského úřadu byla zaměřena na evakuaci a nouzové přežití i seznámení s technikou krajských hasičů. Další stanoviště bylo u tuhnického jezu, kde dobrovolní hasiči nacvičovali práci na vodě včetně vyhledávání osob, čerpání vody a odstranění následků mimořádných událostí.