Také v letošním roce bude garantem instalování pachových ohradníků v regionu Českomoravská myslivecká jednota, respektive Okresní myslivecký spolek Cheb. A v úvodu zmíněných 100 000 korun dostane od kraje jako dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených s rozmístěním ohradníků včetně aplikace odpuzovače zvěře.

„Podle hodnocení z minulých dvou let se podařilo po instalování pachových ohradníků snížit počet srážek automobilů se zvěří na 12 úsecích z celkových 13. Pouze na jednom úseku počet nehod stoupl," uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Pachové ohradníky budou v Karlovarském kraji v letošním roce rozmístěny podél 57,4 kilometru silnic, kde se automobily se zvěří střetávají nejčastěji. Půjde o celkem 22 úseků. Z nich jsou tři na Karlovarsku, šest na Chebsku a 13 na Sokolovsku. Mezi nejdelší úseky s odpuzovači zvěře patří čtyři kilometry silnice mezi Loktem a Horním Slavkovem nebo stejně dlouhá trasa z Františkových Lázní na Vojtanov. Ještě o dva kilometry delší je pak trasa mezi Olšovými Vraty, Háji, Březovou a Kolovou.

Někde jsou umístěny pachové ohradníky už dva roky, někde rok. Podle vyhodnocení myslivců sice účinnost přípravku odpuzujícího zvěř časem klesá, ale i tak se výrazně snižuje riziko střetu zvěře s auty. Pachové ohradníky se umisťují například na stromy, patníky nebo kůly. Na ně se aplikuje speciální pěna s trvanlivostí tři až pět let. Pěna se alespoň dvakrát ročně plní účinnou látkou, která vyvolává u zvěře pocit blízkého nebezpečí a zvyšuje její pozornost.

Instalace pachového ohradníku neznamená, že místo je pro zvěř neprostupné, jako kdyby tam bylo třeba pletivo, ale přesto s až osmdesátiprocentní účinností zabraňuje zvířatům vstoupit na vozovku.

Výběr úseků pro instalaci pachových ohradníků prováděli členové okresních mysliveckých rad, a to na základě žádostí od uživatelů honiteb. Část úseků tak bude v letošním roce ošetřena třetím rokem, část úseků druhým rokem a část rokem prvním.

Rozmístění pachových ohradníků včetně aplikace odpuzovače zajistí všechny tři okresní myslivecké spolky v Karlovarském kraji. Kromě chebského tedy i sokolovský a karlovarský. Odpuzovač bude na pachové ohradníky aplikován dvakrát ročně. Umístění nových pachových ohradníků bude projednáno s příslušným správcem komunikace, tak aby nebránily údržbě silnic.

Dotace bude použita pro pořízení instalace pachových ohradníků na nově vybraných úsecích komunikací a pro aplikaci odpuzovače, popřípadě instalaci pachového ohradníku na vybrané stávající úseky roku 2014 a 2015.

Policie v Karlovarském kraji loni evidovala 1996 dopravních nehod, z čehož 415 bylo způsobeno právě střetem se zvěří.