„Chtěli jsme co nejméně zatížit běžný chod nemocnice a nekomplikovat pacientům hospitalizaci. Stavební akce byla proto časově velmi náročná, bylo nutné nově provést také veškeré elektroinstalace na pokojích a rozvody kyslíku," vysvětlil krajský náměstek Martin Havel (ČSSD). Podle generálního ředitel KKN Josefa Märze je pro KKN stále na prvním místě kvalita vlastní zdravotní péče, kterou nemocnice poskytuje, ale zároveň chce pacientům nabízet příjemné prostředí. Totéž zopakoval Tomáš Semerád, primář gynekologicko-porodnického oddělení. Ten ocenil i nový pooperační pokoj pro maminky, které porodí císařským řezem a jejich stav musí být po zákroku pečlivě monitorován. „Po dobu oprav jsme navíc nemuseli omezit provoz. Malé výkony jsme prováděli bez problémů, to jsme vyřešili s chirurgickým oddělením, a zvládli jsme i péči o nedonošené novorozence. Pouze sedm pacientů jsme převezli kvůli vážnějšímu stavu do jiných nemocnic a složitější zákroky o měsíc odložili," vysvětlil primář Semerád.

Také primář chirurgie Pavel Novotný ocenil práci stavbařů a rekordní čas opravy. I pacienti tohoto oddělení tak na pokojích získali vyšší komfort a zdravotní sestry zase daleko kvalitnější podmínky k práci.

Tím ale obnova karlovarské nemocnice nekončí.

„Jsou připraveny stavební úpravy v pavilonu C, kde je třeba vyměnit stoupací vedení zdravotechnických instalací. Práce se plánují na závěr roku, protože jsou náročné na odstávky dotčených zdravotnických provozů," vysvětlil krajský náměstek Martin Havel. Součástí už dokončených oprav měla být i výměna dosluhujících balkonů. Jejich oprava ale byla posunuta a zahrnuta do připravované centralizace lékařské péče v nemocnici. Na tento projekt by chtěl kraj získat evropskou dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad.

„Centralizace lékařské péče by znamenala přestěhování oddělení nemocnice ze starých a chátrajících budov do hlavních pavilonů. Žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj a chtěli bychom získat 100 milionů," doplnil Miloslav Čermák (ČSSD), krajský náměstek pro zdravotnictví. A doplnil, že kraj je proto žadatelem o dotaci z ROP Severozápad, protože je majitelem budov v nemocničním areálu.

Náročný projekt centralizace Pavilonu akutní medicíny bude stát ale více než 100 milionů korun. Kraj proto z vlastních zdrojů plánuje uvolnit ještě třicet šest milionů korun.

Po dokončení se pod vedením KKN a Karlovarského kraje dostane pacientům potřebné zdravotnické péče v odpovídajících moderních prostorách, komfortnější zázemí budou mít i lékaři, sestry a další personál.