Po roce hledání a dopátrávání se, čí jsou vlastně modely, je jasno.

Dvě třetiny unikátních miniatur patří městu Mariánské Lázně. To koupilo zmenšeniny v letošním roce, zbývající modely jsou pak v držení společnosti Boheminium Mariánské Lázně, obcí a měst a v soukromých rukách. „V současné době patří městu budova, pozemky a dvě třetiny modelů," informoval místostarosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík s tím, že jedna z dominant města je pro veřejnost otevřená. V současné době provozuje park Boheminium Mariánské Lázně, který má platnou nájemní smlouvu na pozemek a budovy ještě na čtyři roky. Podmínky pronájmu modelů společnosti jsou nyní předmětem jednání. „Prioritou je to, že park musí zůstat ve městě," uvedl místostarosta s tím, že se společníky chce město hovořit také o možném pronájmu modelů, jejich inovaci a dodatku nájemní smlouvy na pozemek, na němž se miniaturpark nachází. Současný počet modelů by se podle jednatelky společnosti Boheminium Mariánské Lázně Lenky Dlabolové měl do budoucna rozrůstat. „Početná rodina zmenšenin hradů, zámků a dalších pozoruhodností by se ještě letos měla rozrůst o tři členy," uvedla s tím, že půjde o vodní hrad Švihov, lovecký zámek Humprecht a model starých Mariánských Lázní. O nových modelech uvažují i Mariánské Lázně. „Také bychom rádi vytvářeli své modely. Je to ale otázkou jednání a musí jít ve vzájemné shodě."

K otevření miniaturparku a ujasnění vlastnických vztahů vedla dlouhá cesta. Na začátku roku hovořilo město o tom, že koupí všechny modely a bude park provozovat v rámci městské společnosti Správa městských sportovišť. Situaci značně znepřehlednil fakt, že modely si nárokovalo více subjektů.