Během jednoho jediného roku se totiž podařilo obyvatelům kraje vytřídit o 129 tun smetí více než v roce 2015. To je nejrychlejší meziroční nárůst sběru při přepočtu na jednoho obyvatele v celé České republice. Výsledky celostátní soutěže si vyslechli zástupci obcí a měst v prostorách románského hradu Seeberg u Františkových Lázní.

Mezi nejmenšími obcemi pod tisícovku obyvatel třídili nejlépe obyvatelé Božího Daru, mezi velkými městy vyhrály Františkovy Lázně.

„Výtěžnost vytříděného odpadu dosahuje v Karlovarském kraji celkem 44 kilogramů na jednoho obyvatele za rok, což je z hlediska celorepublikového srovnání slabší podprůměr. Ale v Karlovarském kraji vzrostlo množství rozděleného odpadu o téměř tři kilogramy za rok. Na jednoho trvale hlášeného obyvatele a při desetiletém srovnání je to dokonce o 23 kilogramů vytříděného odpadu více. Z tohoto pohledu se dá říci, že občané Karlovarského kraje jsou rekordmany,“ sdělila Martina Filipová ze společnosti Eko-kom, která třídění odpadu v republice sleduje.

„Jednou z věcí, která nám pomohla tuto soutěž vyhrát, bylo to, že stále do města doplňujeme kontejnery na tříděný odpad, aby naši občané měli rozdělení odpadu co nejsnazší,“ vysvětlil důvod výhry starosta města Františkovy Lázně Jan Kuchař. „Letos jsme i zavedli zdarma odpadový dvůr pro podnikatele, kteří třídí odpad. Snažíme se tak neustále třídění odpadu podporovat,“ sdělil starosta.

A třídění chtějí Františkovy Lázně dále rozvíjet.

„Plánujeme, kam bychom umístili i podzemní kontejnery, a rádi bychom tak ještě více podpořili rozdělování odpadu a zároveň bychom tak mohli schovat popelnice pod zem,“ podotkl Jan Kuchař.