Vedle vozidel poslouží hasičům i nové termokamery, spektometr, tlakové lahve nebo dýchací přístroje. Celý projekt vyšel na 255 milionů korun, z čehož 85 procent šlo z evropských fondů a zbytek ze státního rozpočtu.

„Například termokamery nám ulehčí práci v momentě, kdy u požáru budovy budeme hledat ohnisko. Stává se, že se dobýváme dovnitř a následně zjistíme, že je hlavní zdroj jinde. Takhle už můžeme lépe a efektivněji rozložit své síly na krocení živlu," vysvětlil náměstek HZS Karlovarského kraje Oldřich Wolf.

Zlepšení přinesou i nová vozidla. „Offroady a čtyřkolka zlepší hasičským jednotkám mobilitu. Předtím jsme měli k dispozici klasické osobní automobily, které se do méně přístupného terénu dostávaly hůře," dodal.

Využití najde například i spektometr, který se využívá při detekci nebezpečných látek při haváriích spojených s úniky do životního prostředí.

„Technika, technologie a prostředky byly rozmístěny plošně v každém kraji České republiky, vyjma Prahu, tak aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost služeb poskytovaných hasičským záchranným sborem byly občanům garantovány ve všech regionech," dokončil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.