„V letošním roce školní zařízení, kolektivy i jednotlivci soutěžili ve čtyřech kategoriích, které byly tematicky zaměřené na Vánoce. K naší lítosti se pak nepodařilo naplnit 4. kategorii, do které spadaly střední a základní umělecké školy," uvedl k výtvarné soutěži krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a energetiku Karel Jakobec s tím, že akce Hrajeme si s odpady je součástí společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, jež se zabývá podporou třídění odpadu.

„Všichni ocenění dostali dárky, které si mohli v rámci této výtvarné soutěže přát. Dle možností jsme jim tato přání vyplnili. Věřím, že z dárků budou mít radost a užijí si je," dodal radní.

K dětem tak zamířily poukázky do prodejen elektra a sportu a především hračky. Dále byly oceněny všechny školy, které se zúčastnily soutěže, malými dárky jako poděkováním za účast. Druhá půlka vyhlašování pak byla spojena s akcí Recyklohraní. Akce vznikla v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v republice. Projekt je specializován na zpětný odběr a recyklaci drobného elektroodpadu.

„Vyhodnocení této soutěže proběhlo v období roku 2015/ 2016 a musíme uznat, že tento dlouhodobý projekt má mezi žáky oblibu a je v něm zapojeno 3 463 škol z celé republiky. Z Karlovarského kraje se jich zúčastnilo 97," dodal k Recyklohraní regionální manažer projektu Jaroslav Labík.


Vítězové Hrajeme si s odpady:

Kategorie A (MŠ, děti do 6 let) Vánoční stromeček

3. MŠ Sokolov, K. H. Borovského 1527

2. Základní a praktická škola Aš, Studentská 13

1. MŠ Rotava. Sídliště 674

Kategorie B (ZŠ 1. 4. třída) Vánoční výzdoba

3. ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304

2. ZŠ Májová, Májová 997, Ostrov

1. ZŠ Sokolov, Rokycanova 258

Kategorie C (ZŠ 5. 9. třída) Betlém

3. ZŠ J. A. Komenského, Chodov, Smetanova 738

2. Základní a praktická škola Aš, Studentská 13

1. ZŠ Sokolov, Rokycanova 258

Kategorie D (SŠ a ZUŠ) Andělíček strážníček

Nepřihlášen žádný výrobek


Vítězové Recyklohraní

3. ZŠ a MŠ Tři Sekery

vytřídila 4,6 kg elektroodpadu na žáka

2. ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19

vytřídila 5,4 kg elektroodpadu na žáka

1. ZŠ a MŠ Drmoul vytřídila 8,0 kg elektroodpadu na žáka