Musí ale doložit rozhodnutí ministerstva vnitra, které přispívá další částkou. Kraj tak naplní svůj slib letošní rekordní dotace hasičům, jež by měla dosáhnout 21 milionů korun.

„Podporu ve výši jeden milion korun schválila každé obci Rada kraje, kromě toho už jsme na jaře přispěli na nákup cisteren také pro Bečov a Vintířov. Postupně jednotky dobrovolných hasičů obcí dostanou finance i na věcné vybavení, což se týká 49 jednotek. Šestnáct obcí bude mít nové dopravní automobily, na jejichž dodavatele už jsme nechali provést výběrové řízení. Napravujeme tím dluh z uplynulých let, kdy zůstaly požadavky hasičů nevyřízené. Přitom je třeba si uvědomit, že jsou to právě oni, kteří zasahují všude tam, kde jde o zdraví a životy našich obyvatel," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Nemalé finance pak kraj tradičně poskytuje na výbavu profesionálních hasičů. Letos jde o celkem 2,7 milionu korun na nákup vybavení pro ochranu obyvatel a nouzové přežití, dále na automobil k přepravě techniky a na technické zásahy na silnicích II. a III. tříd. (pav)