Proces přeměny Karlovarského kraje v kreativní region byl zahájen. Při této příležitosti se včera sešli zástupci firem a samosprávy s představiteli neziskovek Protebelive a Czechdesign a zástupcem z britské organizace Design council.

Design není jen o navrhování pěkných věcí, ale také o efektivních službách a užitečných zlepšeních nebo nových řešeních a nápadech. Kamila Matějková z pražské neziskové organizace Czechdesign proto i do našeho kraje přivezla workshop, při němž se snaží dostat mezi fundované lidi tyto pokrokové myšlenky. „Účast zahraničních hostů přináší čerstvý vzduch. Tito lidé ukazují, jak se může design nenásilně dostat do realizace různých projektů. Cílem akce, které se k naší radosti účastní zástupci z různých sfér, je přijít na to, jak ozvláštnit a vylepšit stávající projekty a jak inovovat nápady tak, aby byl Karlovarský kraj lepším místem pro život," vysvětluje Matějková.

Podle Jiřího Hanka z karlovarské organizace Protebelive je design řízeným procesem změn k lepšímu. „Ve službách pro lidi jde hlavně o užitečné inovace, klidně i při práci policie nebo při poskytování sociálních služeb," řekl.

Na workshopu se sešlo několik desítek lidí, kteří v našem regionu pracují a bydlí. „Jsou zde lidé ze státní sféry, ale i soukromí podnikatelé. Rozděleni byli do čtyř skupin a každá nich má za úkol nejprve vytyčit hlavní témata, jakési příklady toho, na co by bylo potřeba se zaměřit při oné inovaci a obnově," pokračuje Matějková. Častým problémem, který účastníci workshopu jmenovali, bylo například to, že je potřeba, aby lidé z regionu neodcházeli za prací jinam, aby zde mladí lidé chtěli žít a zakládat rodiny. „Změnou přístupu k řešení těchto obecných otázek se můžeme dostat dál. Výstupem je společná myšlenka a jistá kampaň směrem k lidem a institucím, které mohou mít vliv na budoucí rozhodnutí," doplnil Jiří Hanek.

Region by tak podle organizace Protebelive mohl být časem napojen na trendy ve světě a ty by se přizpůsobily lidem, kteří skutečně žijí v našem kraji. „Rádi bychom zavedli pravidelná neformální setkávání akční skupiny tvořené lidmi napříč sektory, z nichž by vycházely inovativní a designové vize," dokončil Hanek, zakladatel neziskové organizace Protebelive.

Workshop v Karlovarském kraji byl prvním, který pražská organizace Czechdesign provedla, a proběhl díky financím z norského fondu EHP v rámci cyklu přednášek a workshopů.