Opozice požadovala, aby ji nejprve připomínkovala veřejnost, poté byly tyto podněty do materiálu zapracovány a pak by jej krajské zastupitelstvo odsouhlasilo. A také že ke koncepci opozice téměř nemohla nic říct. „Proběhla jenom diskuse několika zastupitelů o tom, zda tuto koncepci přijmout, či nepřijmout. Trvala 52 minut a největší část z ní ukrajoval svými pseudohistorickými exkurzemi náměstek hejtmana Jakub Pánik. Celá debata se točila ohledně toho, zda se vůbec jedná o koncepci a především zda tento klíčový dokument, který by měl určovat směřování lůžkové zdravotní péče v našem kraji po řadu dalších let, umožníme připomínkovat, tj. jestli o ní budeme vůbec diskutovat!" ohradil se krajský zastupitel Robert Pisár (ALTERNATIVA). Náměstek Pánik (ČSSD) ale kritiku odmítl a zdůraznil, že k analýze, kterou si kraj nechal vypracovat, se odborná i laická veřejnost vyjádřit může a tyto podněty kraj přivítá. „Toto je začátek. Jde o živý dokument, který budeme postupně dopracovávat o lékařské a ekonomické připomínky. Musíme ale nějak začít," zdůraznil.

Jak by mělo v budoucnu vypadat zdravotnictví v kraji, o tom politici diskutují už roky. S mizivými výsledky. Analýza, kterou nyní mají v ruce, už ale jasně definuje problémy v tomto resortu: Chybí jednotná koncepce, nízká spokojenost zaměstnanců a neefektivně spolupracující zdravotnická zařízení v kraji, který má nejvyšší fluktuaci pacientů za zdravotní péčí mimo kraj.

Zdravotnictví se bude do roku 2020 utvářet ve struktuře na sebe navazujících pracovišť. Nejvyšším stupněm specializované a superspecializované zdravotní péče bude Nemocnice Karlovy Vary. Součástí systému pak budou další tři nemocnice, Cheb, Sokolov a Ostrov, které mají zpracovaný svůj investiční generel a budou modernizovány. Základ systému zdravotnických zařízení bude doplněn plně funkční zdravotnickou záchrannou službou. Toto dodržování systému oborové zdravotní péče v kraji by měl hájit krajský odborník vybavený dostatečně silnými pravomocemi i povinnostmi .