Jak zachránit tonoucího, který se propadl pod led, příprava na detekci nebezpečných látek nebo práce s motorovou pilou. To vše si procvičili koncem týdne členové Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Výcvik probíhal i na sousedním Plzeňsku.

Záchranu tonoucího si hasiči zopakovali dle plánu odborné přípravy. Výcvik se uskutečnil na lehce zamrzlém rybníce v Toužimi. „V tomto ročním období jsou totiž ideální podmínky pro takovýto trénink. Ty se konají standardně každý rok," doplnil mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal.

Také technici chemické služby absolvovali odbornou přípravu. Zaměřená byla na provádění chemického průzkumu a na praktický výcvik v používání detekčních přístrojů.

Absolventi kurzu měli možnost si rovněž vyzkoušet jednoduché detekční prostředky bojových chemických látek, detekční přístroje hořlavých plynů a par, fotoionizační detektory či přístroj Raman.

Výcvik se konal ve školicím středisku a laboratoři v Třemošné.

V pátek pak také proběhla odborná příprava příslušníků ze stanice Karlovy Vary, zaměřená na práci s motorovou pilou.