Z jednání vyplynulo, že státu vlastnické právo ke sbírce nenáleží. Jinak Vrchní soud postupoval ve vztahu ke Karlovarskému kraji. Při líčení zaznělo, že se plzeňský krajský soud se dopustil vážných procesních pochybení, které odvolací soud nemohli napravit.

Vrchní soud proto rozhodnutí krajského soudu zrušil. Plzeňský soud se tak bude muset znovu zabývat žalobou Karlovarského kraje.

„My jsme se s rozhodnutím krajského soudu neztotožnili. A to zejména protože neexistuje důkaz o vlastnictví sbírky hudebních nástrojů společností Amati – Denak, která přesto byla zahrnuta jako součást jejího majetku v insolvenčním řízení. Karlovarský kraj proto podal žalobu ve smyslu vyloučení věci z majetku dlužníka, aby nemohlo být se sbírkou nakládáno v rámci insolvenčního řízení. Předpokládali jsme, že společnost bude muset doložit nabývací titul k prokázání vlastnického práva. Očekávali jsme, že když tímto dlužník nebude disponovat, soud sbírku pro pochybnosti ohledně vlastnictví z majetkové podstaty vyloučí a bude tak zajištěna její ochrana před případným rozprodáním. Tak se ale nestalo a soud rozhodl ve prospěch společnosti Amati – Denak, s.r.o., a to i přesto, že uvedená společnost vlastnictví sbírky nijak nedoložila," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Zemědělci z Karlovarského kraje se připojili k protestní akci
Protestující sedláci v kraji vyzývají vládu k rovným podmínkám v EU

Vlastnické právo bylo přiřknuto společnosti Amati -Denak z titulu mimořádného vydržení. "Z mého pohledu jde o posvěcenou krádež. Ale že právo a spravedlnost je v Plzni těžko pohledat není novina. Předpokládám odvolání a kvalifikovanější posouzení svědeckých výpovědí," okomentoval rozhodnutí plzeňského soudu Otakar Mika z Kraslic. Jezdí pravidelně na soudní stání osobně, a to z titulu zástupce petičního výboru. Petici, která chce zachování historické sbírky pro kraj, respektive pro Kraslice, podepsalo dva tisíce lidí.

Místní muzikanti si nedokážou představit, že by o sbírku město přišlo. Považují ji za historické dědictví Kraslic. Pokud soud rozhodne, že by měla připadnout kraji, chce s ním vedení města jednat a vystavit ji ve městě. „Pokud jen něco ze sbírky zmizí, už to nikdo nikdy nedá dohromady celé,“ řekl jeden z kraslických muzikantů Josef Novotný.