Modernisticky pojatá sakrální stavba s minimem dekorativních prvků stojící na vyvýšeném místě na okraji Kraslic je významnou dominantou města.

Bartning ve svém návrhu propojil kostel a faru v jeden objekt, což bylo na svou dobu velmi pokrokové a také ekonomicky výhodné řešení.

Kostel tvoří podélná loď s předsazenou předsíní, k níž je zleva přistavěna 25 metrů vysoká hranolová zvonice zakončená otevřeným ochozem, jenž v minulosti sloužil jako vyhlídka. výjimečně je věž zpřístupněna veřejnosti v rámci různých oslav. Interiér kostela je strohý. Oblíbené místo je to i pro folkové kapely, jejichž koncerty vždy zaplní kostel do posledního místa. Z původních tří zvonů věnovaných evangelickým sborem z Klingenthalu se dochoval pouze zvon z roku 1839. V nejvyšším patře věže byl dříve umístěn hodinový stroj, který byl však v 50. letech z důvodu oprav odvezen a do kostela se již nikdy nevrátil.

Nový kostel byl vysvěcen 7. července 1912. Kraslický kostel slouží Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Sokolově.