Lidé si je mohou prohlédnout a v infocentru je k mání i malá publikace o této významné chodovské památce.

„V posledních dvou letech jsme postupně opravili 14 obrazů cyklu křížové cesty z chodovského kostela, která je od roku 2015 kulturní památkou,“ upřesnil městský historik Miloš Bělohlávek. Nejprve do dílen restaurátorů putovaly čtyři obrazy, v letošním roce pak najednou všech zbývajících deset. V předvečer Svatovavřinecké pouti pak měla veřejnost poprvé možnost celý obnovený cyklus zhlédnout. „Všech 14 obrazů visí na místech, kde visívaly do 70. let minulého století, a v mnohem lepším stavu, než kdy v dějinách mohli Chodováci vidět,“ podotkl historik. Kostel je volně přístupný k nahlédnutí, v infocentru je možné domluvit si i prohlídku.

Během prezentace obrazů byla rovněž představena česko-německá publikace věnovaná právě křížové cestě. „Ta vysvětlí historii křížové cesty a hlavně ukáže, což asi bude pro veřejnost velmi zajímavé, ty rozdíly před restaurováním a po něm. Popíše procesy, kterými obrazy procházely,“ doplnil. Brožura je zdarma k dispozici v infocentru.