Členové výpravy do regionu přijeli v utajení a jejich jména nezná ani Petr Zahradníček (TOP 09), krajský náměstek pro kulturu, hory odborně zkoumali kvůli zápisu Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. Zástupci Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) navštívili všech 85 památek na české i saské straně, jež jsou součástí nominace. „Experti si prohlédli mimo jiné Královskou mincovnu a štolu v Jáchymově, Rudou věž smrti, štolu Johanes, božídarské sejpy a samozřejmě pozůstatky hornické činnosti ve volné krajině," uvedl náměstek Zahradníček. Průzkum byl zaměřen na aspekty spravování, zachování a autenticity objektů. Experty doprovázeli pracovníci z Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu a jiní. Výsledky shrnou do zprávy, která spolu se závěry prověrky nominační dokumentace tvoří základ pro další řízení, jež koordinuje sekretariát ICOMOS v Paříži. Zda Hornická kulturní krajina bude zapsána na seznam UNESCO, to se rozhodne na 40. zasedání Výboru pro světové dědictví v červnu 2016 v tureckém Istanbulu.