Zvýšenou pozornost chtějí v letošním roce věnovat památkáři obnově památek v Karlovarském kraji. Na zřeteli mají zejména ty, které jsou nejvíce ohrožené. Za všechny je možné jmenovat areál v Kyselce, hrad Hartenberg v Hřebenech, hrad v Libé nebo zámek ve Štědré. „Naší snahou je zastavit výrazně negativní degradační procesy u torzálních památek. Jedná se o zříceniny hradů Kynžvart, Starý Rybník či Andělská Hora," uvádí v tiskové zprávě Jana Hessová z Národního památkového ústavu.

Zmíněný Hartenberg má letos před sebou pokračování dostavby velkého paláce hradu. „Tady je zapotřebí zajistit poslední várku vrtných prací a mikropilotů na severozápadním nároží. Dále stabilizaci západního štítu, dostavbu severní obvodové zdi do výše druhého patra a obnovu kleneb v severním traktu," vyjmenovává kastelán Hartenbergu Bedřich Loos. Práce mají pokračovat i v rámci obnovy kaple či prohloubených výzkumů na hradě.
Památkáři z odborného pracoviště v Lokti na letošek připravují pořádání workshopů na Hartenbergu a Libé, a to v rámci zapojení do výzkumných úkolů zaměřených na architekturu 19. a 20. století, archeologii a specifický fenomén hrázděné architektury. Tato činnost má navazovat na témata, kterými jsou problematika dřevěných konstrukcí a industriální dědictví. „Rok 2013 je také rokem lidové architektury, na což upozorní workshop ve vesnické památkové rezervaci Doubrava," zmiňuje Hessová.

Další činnost, zaměřená na širší veřejnost, bude věnována významným regionálním tématům. „Již nedávno proběhl seminář, pořádaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lokti, věnovaný výročím loketských osobností A. Gnirse, A. Gnirsové a H. Zimmermanna. V měsíci květnu to bude v Karlových Varech výstava Architektura Karlových Varů, přibližující nejvýznamnější stavební památky města z jednotlivých slohových období," avizuje Hessová.
Také letos chtějí památkáři využít potenciál Černé věže v Lokti k pokračování výstavy o opevnění měst v regionu. Navíc připravují i otevření informačního centra ve svém sídle. „Co se týká věže, tak ta se veřejnosti otevře v květnu. Loni se sem podívalo patnáct set platících návštěvníků. Jelikož hodně chodí v doprovodu dětí, tak lze s jistotou říci, že do Černé věže zavítalo dva a půl až tři tisíce lidí. Což je pěkné," konstatuje loketský radní Petr Zahradníček.