Město bude mít takzvaný participativní rozpočet. Znamená to jediné, občané Mariánských Lázní si v příštím roce sami vyberou projekt, na který půjdou peníze města.

„Detaily, jak se rozdělení městských peněz občané budou moci zúčastnit, představíme začátkem letošního roku,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Pro první zkušební rok připravily Mariánské Lázně částku půl milionu korun. „Když se tento moderní krok osvědčí, bude v dalších letech částka výrazně navýšena,“ uvedl Martin Kalina. Mariánskolázeňští si budou moci vybrat cokoli, co by chtěli, ať půjde o opravu silnice nebo vybudování nového dětského hřiště. „Nápad se mi líbí,“ zhodnotila rozhodnutí zastupitelstva Vladislava Holubová z Mariánských Lázní. „Jsem sama zvědavá, jaký bude u občanů zájem.“ Co se týká rozpočtu, mají Mariánské Lázně ještě jednu novinku. „Kompletně celý rozpočet si budou moci občané po zpracování úředníky kdykoliv rozkliknout a detailně prohlédnout přímo na webových stránkách města,“ sdělil starosta. Mariánské Lázně budou mít vyrovnaný rozpočet. Na letošní rok město plánuje dvě velké investiční akce. „Jedná se o rekonstrukci školních dílen a počítačové infrastruktury v Základní škole Úšovice. Ta je přibližně sedmnáct milionů korun. Druhý velký projekt za přibližně třicet milionů korun je rekonstrukce chladicího zařízení na zimním stadionu a zázemí zařízení,“ řekl Martin Kalina. Na obě tyto akce získalo město dotace, ale investice musí předfinancovat.

Na co se letos nedostalo, je například Palackého ulice. Dvě etapy byly v minulosti realizovány, čeká se na první etapu, vybudování kruhového objezdu. „O vybudování kruhového objezdu mluvíme už léta,“ řekl zastupitel Martin Hurajčík. „Styková křižovatka, která tam je, je nebezpečná.“ Podle starosty muselo město řešit priority. „Je nepříjemné, že se etapizace táhne, ale osobně se domnívám, že minimálně rok nebo dva to vydržet může,“ řekl starosta. 

Jakuba Formánka znají kupříkladu návštěvníci chebské knihovny, kde měl řadu zajímavých přednášek, například o Protektorátu Čechy a Morava, ale i osmičkových letech a další.
Palacha připomene světelný průvod