V současnosti se jedná o stavbu, která má vymlácená okna, jež jsou nahrazena výtvarnými díly.

„Obrazy jsou pozůstatek street artového projektu," informoval starosta Zdeněk Bednář.

Dvorana po revoluci na počátku devadesátých let patřila soukromému vlastníkovi, ten ji nakonec v roce 2002 opět prodal městu Loket za zhruba šest set tisíc korun. Od té doby město pracuje na tom, aby se budova zrekonstruovala a mohla opět sloužit jako veřejný prostor.

„Pracujeme na mezinárodní spolupráci s tím, že bychom lépe dosáhli na potřebnou dotaci. Kompletní rekonstrukce Dvorany se pohybuje kolem částky sto milionů korun. Vzhledem k výši potřebných financí potřebujeme dotaci. Město nemá peníze na to, aby budovu kompletně zrekonstruovalo," sdělil starosta.

Přes dezolátní stav budovy se městu podařilo zapsat Dvoranu na seznam kulturních památek.

„Byl to velký úspěch. Ochrání to Dvoranu před katastrofou v podobě zbourání. Bohužel to také znamená, že požadavky na rekonstrukci budou mnohem náročnější jak finančně, tak stavebně. Náklady se nám vyšplhají do již zmíněné částky," doplnil starosta Bednář.

„Po přestavbě by měla Dvorana opět fungovat s tím, že bychom rádi využívali její sál a také v ní vystavovali exponáty ze ztracené loketské sbírky," ukončil starosta.