Práce trvaly 32 měsíců. „Celkové stavební náklady projektu činí zhruba 266,7 milionů korun, z toho je předpokládaná výše dotace z IROP přibližně 135,5 milionů korun, příspěvek ze státního rozpočtu činí osm milionů korun,“ informovala Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Zbývající náklady budou kryty schváleným úvěrem a následně hrazeny z rozpočtu Karlovarského kraje.“

Stavbu řídila Krajská správa a údržba silnic, která se musela mimo jiné vypořádat s potřebnými zábory soukromých pozemků, a následně celý postup zkomplikovaly církevní restituce. Harmonogram stavebních prací navíc bylo nutné sladit se stavbou obchvatu obcí Trstěnice a Drmoul, jejž zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic v tomto roce a na který je obchvat Mariánských Lázní u Drmoulu napojen. „Dokončení stavby obchvatu přinese obrovskou úlevu pro provoz v Mariánských Lázních, které zatěžovala tranzitní doprava. Ve městě i jeho okolí se bude jezdit mnohem bezpečněji a plynuleji. Chtěl bych poděkovat stavebníkům, kteří dokázali dodržet termín dokončení stavebních prací i přesto, že v roce 2019 došlo v místě stavby k vykolejení nákladního vlaku. Následně bylo třeba provést odklízecí a zabezpečovací práce, poškozeny byly už zhotovené konstrukce. Přeji všem řidičům, aby se jim po novém obchvatu jezdilo komfortně a zvládli to bez nehod,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Jan Bureš s tím, že poděkování za přípravu a realizaci stavby patří také bývalému náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje Martinu Hurajčíkovi, který měl na starosti v uplynulém období oblast dopravy.

Začátek trasy obchvatu je navržen v místě křižovatky na Karlovy Vary. V rámci stavby byla tato křižovatka rekonstruována na okružní křižovatku. Dále trasa překračuje údolí Kosového potoka a podchází stávající železniční trať ve směru Plzeň – Cheb. Následně silnice pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až ke stykové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu silnice I/21. Celkově projekt obsahuje 21 samostatných stavebních objektů, včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí, norných stěn a přeložek stávajících lesních a polních cest. Zajímavostí je 142 metrů dlouhá mostní estakáda přes biokoridor Kosího potoka, na kterou navazuje podjezd pod železniční tratí.