Tou první bude stezka pro chodce a cyklisty vedoucí do Dolního Rychnova za 19 milionů korun. Při realizaci pomůže dotace. „Způsobilé náklady jsou zhruba 15 milionů, zbylé čtyři zaplatí město,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Další bude stezka z oddechového parku Bohemia směrem na Michal. Celkové náklady jsou stejné jako v případě první cyklostezky. Město zde však bude muset sáhnout hlouběji do kapsy a podílet se na stavbě zhruba 8 miliony korun.

Do třetice půjde o zhruba 100metrový úsek, který má propojit bývalý Jižní lom se Svatavou.
Tím pádem by měla být síť cyklostezek ve městě propojena a navazovat na páteřní cyklostezku podél Ohře a v posledním případě i na cyklostezku směrem do Kraslic. Na té se však již roky více mluví a plánuje, než koná.

Vybudovat podél řeky Svatavy novou cyklostezku, propojit ji se sousedním Německem a také postupem let směrem k Sokolovu. To je záměr Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka. Na její část z Kraslic do Rotavy by již měla být hotova projektová dokumentace. Projekt výstavby cyklostezky oprášil svazek v roce 2015. Ta původní ale vedla po frekventované silnici. Nově více přírodou. 

Vizualizace pobytového zařízení pro seniory v Sokolově.
Dům pro seniory bude až s novým vedením města