Akce je pro návštěvníky přístupná po oba víkendové dny v době od 10 do 17 hodin. Mezinárodním posuzovatelům z Francie, Německa, Polska a České republiky se představí téměř 200 zástupců prakticky všech uznaných plemen ušlechtilých koček, ale i koček domácích. Podle zasílaných přihlášek přivítají pořadatelé vystavovatele z celé České republiky, Německa, Rakouska, Nizozemí, Ruska, Litvy, Itálie a Polska.

Nejpočetněji budou zastoupena jako vždy nejoblíbenější plemena koček, a to kočky britské a mainské mývalí. Na posledních výstavách u diváků vždy bodovaly i kočky bengálské a bezsrstí sphynxové. Opakovaně se představí i nově uznávané plemeno koček thajských. Při posuzování koček nebudou mít hlavní slovo jen profesionální posuzovatelé. Hlasovat, a to po oba dny, mohou i návštěvníci v soutěži o Nejkrásnější kočku výstavy, která získá Putovní pohár a cenu Klubu koček Karlovy Vary. Hlasuje se uvedením čísla klece na platné vstupence. Cena vstupného je pro dospělé 50,- Kč a 30,- Kč pro děti od 6 let.

Na závěr ještě jedna informace od pořadatelů. Nejvhodnější doba k prohlídce přítomných koček, jejich přípravě a posuzování je od 10 do 15 hodin. Od 15 do 17 hodin po oba dny pak následuje vlastní soutěž nominovaných a prezentace nejúspěšnějších koček.

Pro návštěvníky je přístupný i balkón, kde je umístěna část výstavy. Omezen je pouze vstup na pódium, na kterém probíhá vlastní posuzování a závěrečná show. V celém prostoru je povoleno fotografování a naopak přísný zákaz kouření.

Součástí výstavy je tradičně i prodej kompletního sortimentu krmiva a chovatelských potřeb za zvýhodněné výstavní ceny. Velkým lákadlem pro malé návštěvníky je i malování „kočičích" motivů na tvářičky dětí. Pro vystavovatele i příchozí je v sále i přilehlé restauraci k dispozici i občerstvení. Jan Choulík