mezi krajskou správou a údržbou silnic a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento úřad totiž silničářům vyměřil milionovou pokutu za nedodržení zákonem daného postupu při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci průtahu Kraslicemi v roce 2007. Penále musela krajská správa a údržba silnic neprodleně uhradit, ale také se proti verdiktu odvolala. A to úspěšně, protože rozhodnutí antimonopolního úřadu Krajský soud v Brně v březnu zrušil. A celou věc vrátil zpět antimonopolnímu úřadu k dalšímu řízení.

„Jsme rádi, ale očekáváme, že věc ještě není u konce a že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odvolá," uvedl Zdeněk Pavlas, ředitel krajské správy a údržby silnic.

Silničáři totiž vždy trvali na tom, že se při vypsání zakázky dopustili pouze administrativní chyby a zákon neporušili. S tím ale antimonopolní úřad nesouhlasil a obhajoval svůj výrok, že se správního deliktu dopustili. Krajská správa a údržba silnic si podle úřadu od dodavatelů vyžádala, aby měli za sebou nejméně dvě významné stavební akce v hodnotě 30 milionů korun v posledních třech letech.

Zákon přitom tehdy pro výčet referencí určoval pětiletou lhůtu. ÚOHS zahájil správní řízení až v dubnu 2013 a v prosinci téhož roku rozhodl o udělení pokuty ve výši jednoho milionu korun. Svůj verdikt opřel mimo jiné o názor, že zkrácením lhůty silničáři podstatně ovlivnili výběr nejvhodnější nabídky, protože při dodržení pětileté lhůty mohl být okruh uchazečů o zakázku širší, a dalo se tedy dosáhnout i nižší nabídkové ceny. Tento verdikt ale silničáři odmítli.

Silničáři ale argumentovali tím, že do soutěže se přihlásil standardní počet dvanácti firem a žádná si na diskriminaci nestěžovala. Krajský soud v Brně se pak přiklonil na jejich stranu, když konstatoval, že nestačí pouhá hypotéza ÚOHS o „určitě existujících" dodavatelích, které zkrácená tříletá lhůta odradila. „Nyní se dá očekávat úplné zrušení rozhodnutí o pokutě, protože podle platné novely zákona o veřejných zakázkách už odpovědnost zadavatele zakázky za správní delikt zanikla. V tom případě by silničáři měli vymáhat i úroky z vráceného milionu," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Pánik (ČSSD). Podle Jany Pavlíkové, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje, už v podobném případu totiž sám předseda ÚOHS Petr Rafaj v prosinci 2015 anuloval původní pokutu 600 tisíc korun (později sníženou na 200 tisíc korun) pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje v kauze rekonstrukce mostu v Chebu. I v tomto výběrovém řízení silničáři v roce 2007 nedopatřením zkrátili lhůtu pro uvádění referenčních staveb. „V roce 2015 ale došlo k novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle nové úpravy nemůže být zadavatel zakázky za správní delikt postihován, jestliže s ním ÚOHS nezahájil řízení do pěti let (dřívější promlčecí doba byla delší desetiletá). Předseda ÚOHS zrušil verdikt v případu rekonstrukce mostu v Chebu na základě toho, že smlouvu silničáři podepsali s vítěznou firmou v červnu 2007, ale ÚOHS zahájil správní řízení až šest let poté, v dubnu 2013," vysvětlila krajská mluvčí.