V současnosti je zřizovatelem osmi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury. Jsou v nich umístěny nejenom cenné umělecké sbírky, ale také nejrůznější předměty a knihy, které vypovídají o historii našeho regionu a životě jeho obyvatel.

Podle Daniely Seifertové, náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, na řadě míst panuje stavební ruch anebo se na příchod řemeslníků připravují.

Jednou z příspěvkových organizací, kterou čekají velké investice za zhruba 18 milionů korun, je Muzeum Sokolov. „Aktuálně pracujeme na obnově zámeckého sklepení, jež se v budoucnu stane v podstatě klenotnicí. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout unikátní zlatý poklad z druhé poloviny 19. a začátku 20. století, který byl náhodně objeven v roce 1994, a také nově odkryté základy starobylé vodní tvrze ze 13. století. Úprav se dočká i venkovní prostranství. Zrekonstruované prostory by se mohly zájemcům otevřít příští rok v září,“ uvedla Seifertová. „V lednu připravujeme výběrové řízení na pořízení inventáře, tedy vitrín, nábytku a hlavně figurín, které budou součástí expozice,“ doplnil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund. Jak dodal, díky kraji proběhla i pátá etapa stavební rekonstrukce poloviny prvního patra zámku a postupně se obnovují i expozice.

Ani v Karlových Varech a v Ostrově se stavebníci a řemeslníci nezastaví. „Ve výstavních prostorách Galerie umění Karlovy Vary proběhla výměna osvětlení za 500 tisíc korun a naplánována je i instalace nového úložného systému depozitáře s posuvnými rošty za 680 tisíc korun. V ostrovském letohrádku pak dokončujeme opravu oken včetně obnovení těsnění za 150 tisíc korun,“ poznamenala Seifertová.

Tobiáš Lazar z Kraslic se narodil 26.12.2018
Právě jsme se narodili

Velká investice čeká Krajskou knihovnu Karlovy Vary, kde se připravuje stavba nového depozitáře za zhruba 120 milionů korun.

„Předpokládáme, že k zahájení stavebních prací by mohlo dojít v polovině příštího roku. Nová budova by měla být třípodlažní a plně bezbariérová. Kromě skladovacích prostor v ní bude umístěno například i datové úložiště, serverovna, badatelna, digitalizační pracoviště či restaurátorská dílna,“ upřesnila Seifertová.

Ve znamení velkých oprav se ponesou následující roky i v Muzeu Cheb. „Instituci čeká rekonstrukce teplovodního vytápění a položení nové elektroinstalace za 6,8 milionu korun. Za zhruba 1,6 milion korun pak dojde k zavedení kompletní datové sítě do expozičních a výstavních prostor a na to naváže instalace moderního osvětlení za 4,8 milionu korun. Postupné technické zhodnocení budovy muzea vede k jedinému cíli, a sice k přípravě nové expozice, na jejíž řešení bude zpracován architektonický projekt,“ konstatovala Seifertová.

Po dobu rekonstrukce Muzea Cheb budou jeho prostory pro veřejnost uzavřeny. Aktuální informace o postupu pracích pak bude možno najít na internetových stránkách muzea.

Další významnou investicí je rekonstrukce historického hrázděného statku v Milíkově, ve kterém chce kraj zřídit etnografickou expozici. Náklady na opravu a zpřístupnění této jedinečné kulturní památky dosáhnou 24,5 milionu korun. Stavbaři převzali objekt začátkem září letošního roku a práce by měli dokončit v roce 2021.

Bývalé depo
Depo půjde k zemi dříve