Bylo vytipováno celkem devět lokalit, vždy tři z každého okresu. Výsledky laboratorních analýz prokázaly, že klíšťata u nás odchycená byla infikována bakterií Borrelia burgdorferi, způsobující onemocnění lymeská borrelióza. „Ze zjištěných výsledků nelze vyvodit žádné výzkumné závěry. Cílem monitoringu bylo odhalit možná rizika pro osoby, které se v daných lokalitách pohybují, a přispět tak k prevenci onemocnění přenášených klíšťaty," uvedla odborná pracovnice protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková.

A poznamenala, že jinak Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejvyšším počtem hlášených případů klíšťové encefalitidy. V roce 2015 to bylo 351 případů a v roce 2016 zatím 473 případů.

Lokality tak byly vybrány na základě šetření o výskytu onemocnění spojených s klíšťaty. V okrese Karlovy Vary byla zvolena místa Nejdek, Dalovice Všeborovice a Žlutice. Na Sokolovsku pak Vítkov, Habartov a Chodov a na Chebsku Cheb - Špitálský vrch, Stará Voda a Zelená Hora -Hraničná.

Nejúčinnější prevencí proti klíšťové encefalitidě je vakcinace. Proočkovanost proti klíšťové encefalitidě je v ČR podle proběhlých průzkumů kolem 24 % populace. V Karlovarském kraji je očkováno 19 obyvatel, nejvíce ve věkové skupině 18 až 24 let a 0 až 17 let.