Po pravidelné revizní kontrole došlo k opravě dřevěných nosníků. Plánovaný rozpočet na opravu byl vyčíslen zhruba na dvě stě tisíc korun. Mostu nesvědčí hlavně předimenzovaný cyklistický provoz, který se na jeho stavu podepsal.