Pracovníků ČSÚ se nelekejte, zjišťované údaje jsou anonymní.
„V Karlovarském kraji kontaktují odborně proškolení tazatelé 273 domácností, z toho 140 bytů letos navštívíme poprvé. Zbývající část se šetření zúčastní opakovaně," uvádí ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech Jaroslava Šenitková.
Šetření se provádí formou osobního rozhovoru. Tazatelé se respondentům prokazují novým průkazem. Jejich identitu si můžete ověřit na webových stránkách ČSÚ. O šetření jsou informováni starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.
„V průběhu šetření je v souladu se zákonem přísně dodržována ochrana individuálních údajů. Všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech," dodala Šenitková s tím, že zjišťované údaje jsou anonymní.
Nejvíce náhodně vybraných domácností v rámci regionu osloví tazatelé v okrese Karlovy Vary, nejméně pak na Chebsku.