Nová publikace Květena Soosu a okolí není žádný drobeček. Váží asi jeden a půl kilo a na celkem 424 stranách křídového papíru najdou čtenáři nejen spoustu zajímavých informací, ale také téměř 250 barevných fotografií. V polovině února by se měl konat křest knihy, kde bude možné ji koupit s mimořádnou slevou.

„Zhruba 370 stran včetně rejstříku je věnováno rostlinám. Kniha ale obsahuje i úvodní kapitoly o geologii území, vývoji vegetace v době poledové a původu jména Soos. Zakončena je dvěma kapitolami, které hodnotí vývoj vegetace Soosu v posledních desetiletích nejen z pohledu botaniků, ale též zoologů,“ uvedl jeden z editorů publikace, Jiří Brabec z Muzea Cheb. „Mapování květeny probíhalo ve dvou fázích. V letech 2012 až 2014 jsme se soustředili na vlastní národní přírodní rezervaci (NPR) Soos, v letech 2015 až 2018 pak zejména na okolní území.“ Jak potvrdil, neobešli se bez spolupráce s řadou dalších odborníků. „Květenu jsme zpracovávali ve dvou, nicméně některých exkurzí se zúčastnili další botanici, celkem přibližně 30 botaniků, mnohdy specialistů na některé skupiny rostlin. Neobešli bychom se bez revizí herbářových položek a konzultací s dalšími více než 35 kolegy. Jednotlivé kapitoly pak psalo dalších pět přírodovědců geolog Petr Rojík, palynologové Tomáš Suda a Petr Kuneš, zoologové Pavel Jaška a Dětmar Jäger a historička Michaela Bäumlová. A nesmíme zapomenout na autory fotografií. Těch bylo více než dvacet a jejich pomoc byla pro knihu zásadní,“ upozornil.

Dát publikaci podobného charakteru dohromady se ukázalo složitější, než autoři a editoři původně čekali.

„Teprve při zpracování zjistíte, že toho vlastně moc nevíte a máte před sebou více otázek než odpovědí. A taky chybí fotky, jistota v některých určeních atd. Tady bychom s Jirkou Velebilem chtěli moc a moc poděkovat za nezištnou pomoc všem fotografům, kamarádům a konzultantům,“ řekl Jiří Brabec.

Přestože je Soos považován za jedno z botanicky významných území České republiky, tak mu dosud chyběla publikovaná kompletní souborná květena. „Na stranu druhou územím procházelo mnoho botaniků, a tak o různé historické údaje nebyla nouze,“ podotkl.

Čím je vlastně květena Soosu tak zajímavá? „Zejména pestrostí biotopů. Jmenujme alespoň slaniska, rašeliniště, mokřady, louky, vodní plochy, prameniště apod. A to všechno na poměrně malé ploše a blízko sebe,“ vysvětlil.

Knihu je možné koupit v Muzeu Cheb. „Expozici máme zavřenou z důvodů rekonstrukce. Nicméně je možné v pracovní době zazvonit u služebního vchodu z Kostelní ulice a knihu koupit v sekretariátu. V dohledné době bude také k mání v dalších muzeích regionu a od začátku sezóny pak na pokladně Soosu. Knihu chceme také pokřtít. Bude to v rámci přednáškového večera nazvaného Kapitoly z přírody Soosu, který se uskuteční ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb pravděpodobně ve čtvrtek 14. února 2018 od 17.30 hodin. Bude přednášet většina autorů publikace a kniha bude ke koupi s mimořádnou slevou,“ dodal Jiří Brabec.

Publikaci společně vydala 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb a Muzeum Cheb za finanční podpory města Chebu, Karlovarského kraje a Národního programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p.