Největším lákadlem bude proudová stíhačka Messerschmitt ME-262 Schwalbe, která doslova změnila historii. „Chebský letecký den je už tradiční akcí, která snese srovnání s největšími přehlídkami letecké techniky v České republice. Město Cheb, které je majitelem letiště, je také hlavním sponzorem celé akce. Letošní dotace z městského rozpočtu činí jeden a půl milionu korun. Věřím ale, že se vynaložené prostředky vyplatí. Během dvou dnů totiž akci navštíví několik tisíc lidí a mnozí z nich přijíždějí i ze vzdálených koutů republiky,“ říká starosta Antonín Jalovec.

Vysoké procento návštěvníků přitom do Chebu zamíří i z německé strany hranice. „Organizátoři z Ultralight Clubu Cheb dokáží vždy přilákat lidi na nové, vysoce atraktivní ukázky leteckého umění. Osobně se letos velmi těším na představení proudové stíhačky Messerschmitt ME-262 Schwalbe, které se za druhé světové války v továrních halách kolem chebského letiště opravovaly a byly technologickou špičkou své doby,“ uvádí starosta Jalovec.

Dvoumotorová proudová stíhačka, které se lidově říká 'Švalbina', přiletí do Chebu z bavorského Manchingu, kde sídlí Messerschmitt Stiftung a Muzeum, které tento stroj provozují. „Jedná se o vzácný a jediný v Evropě létající stroj, o jehož účast se organizátoři snažili několik let. To proto, že se zúčastňuje jen několika pečlivě vybraných leteckých dnů ročně. Její letošní představení u nás proto všichni návštěvníci v Chebu mohou brát jako určité uznání kvality místních leteckých dnů,“ říká Luděk Matějíček, místopředseda Ultralight Clubu Cheb.

Vlaštovka přepsala historii

Ve své době, tedy od poloviny roku 1944 byla Schwalbe (česky vlaštovka) historicky prvním sériově vyráběným a bojově nasazeným strojem s proudovým pohonem. Svými výkony překonávala všechno, co mohli v té době nasadit Spojenci. „Měla velice silnou výzbroj, dostatečnou obratnost a rychlostí překonávala spojenecké stíhačky o 100 a více kilometrů v hodině. Vyráběla se ve více verzích, kromě stíhací také bitevní a průzkumné. Kromě jednosedadlových existovaly i stroje dvousedadlové pro výcvik a vybavené radarem pro noční stíhání,“ pokračuje.

Zajímavý je fakt, že výroba těchto strojů byla za války přidělena také do Chebu. „V chebské letecké továrně Flugzeug Werk Eger se od poloviny roku 1944 vyráběla stíhací verze Me-262A-1a a prováděny byly přestavby na verzi Me-262A-1a/U3, což byla verze fotoprůzkumná. Přestavba spočívala v odstranění zbraní z přídě a jejich nahrazení dvěma kamerami. Tyto kamery však přesahovaly obrys trupu, a proto je překryly dvě „boule“, které jsou základním rozlišovacím prvkem mezi verzí stíhací a průzkumnou. Verze A-1a/U3 se jinde než v Chebu nevyráběla,“ vysvětluje Matějíček.

Podle neúplných dokumentů bylo v Chebu vyrobeno 53 strojů obou verzí, velmi pravděpodobně jich však bylo víc. „Jak vyplývá ze zachovalých dokumentů, kromě výroby se v továrně FWE také opravovaly poškozené stroje obou verzí. Počet opravených strojů se odhaduje na stejné číslo jako výroba. Nasazení Me-262 do bojových akcí způsobilo Spojencům velké ztráty, především u bombardovacích svazů, které ani stíhací doprovod nedokázal ochránit. Švalbinu bylo možné sestřelit pouze po startu nebo při přistávání, kdy ztratila své přednosti, hlavně rychlost. To vedlo Spojence k tomu, že začali přednostně bombardovat továrny, kde se tyto stroje vyráběly,“ říká Matějíček.

Chebskou továrnu FWE postihly celkem dva nálety. „Při prvním v únoru 1945 byla továrna a letiště silně poškozeny, ale v březnu se podařilo výrobu obnovit. Další nálet dne 25. března 1945 už továrnu zcela zničil a ukončil tak historii Me-262 v Chebu. Messerschmitt Me-262 sice bojovala na špatné straně, ale přesto zůstává strojem, který změnil historii letectví. Přijďte se na něj do Chebu podívat,“ dodává Luděk Matějíček.

Nákup vstupenek je možný na stránkách www.ticketportal.cz.