„V roce 2015 byla odbourána levá polovina mostu ve směru Kalovy Vary Praha a nahrazena novou mostní konstrukcí. Včera byly zahájeny stavební práce na druhé polovině mostu. Most se nachází na silnici I/6 v km 108,7 v blízkosti obce Hůrky," uvedl Rýdl.

Po dobu stavby čeká řidiče na hlavním tahu z kraje do Prahy omezení v obou směrech. Už od výjezdu z Karlových Varů bude provoz těžkých vozidel dovolen pouze v pravém ze dvou jízdních pruhů. Před staveništěm bude postupně snížena rychlost jízdy až na 30 km/hod. V místě stavby bude provoz z obou pruhů stažen do levého jízdního pruhu. V jednom pruhu se bude jezdit i ve směru od Prahy. „Z důvodu bezpečnosti nelze vpustit do uzavírky dva kamiony jedoucí proti sobě. Před vjezdem do prostoru staveniště bude doprava řízena pracovníky zhotovitele, kteří zajistí, aby tato situace nenastala," dodal Rýdl. V noci budou dopravu řídit semafory a svedena bude střídavě do jednoho pruhu.