Obavu o budoucnost a dobré fungování Základní umělecké školy v Chodově má její ředitelka Ilona Juhásová. Znepokojilo ji totiž rozhodnutí rady města, která navrhuje sloučení této organizace se základní školou v Husově ulici. Pokud se tak skutečně stane, může to prý poškodit prestiž umělecké školy, a dokonce ohrozit projekt dotovaný z Evropské unie. „Z celé situace jsem velice konsternovaná. Nikdo s námi předem o ničem nejednal,“ zlobí se Juhásová. „Je zcela nemožné, aby nás spojili se základní školou. Vždyť ta má naprosto jiný systém a styl výuky. A navíc, my žádný problém nemáme. Dochází k nám 512 dětí, což znamená, že jsme naplněni. Někdy musíme zájemce i odmítat,“ prohlašuje ředitelka. Jedním dechem pak dodává, že avizované sloučení bude pro Chodov znamenat vyloučení z asociace uměleckých škol.

Juhásovou také trápí, že by museli opustit prostory, kde díky evropským penězům vybudovali moderní nahrávací studio. „Ten projekt musí běžet až do roku 2017. K tomu nás zavazuje smlouva,“ zdůrazňuje ředitelka. Nespokojeni jsou i učitelé.
„Se sloučením nikdo nesouhlasíme. V tom jsme s ředitelkou svorní. A jestli se ptáte, jak to na nás celé působí, tak vám musím říci, že je tu atmosféra jako na hřbitově,“ reaguje jedna z učitelek, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Na spojení škol se radní shodli jednomyslně. Nyní se však snaží napjatou situaci zklidnit. V úterý a také ve středu se sešli se zástupci obou škol, aby si vyslechli jejich argumenty. „Záměrně jsme zatím rozhodnutí rady nekomentovali veřejně. Víme totiž, že školství je citlivé téma a může vyvolat vlnu hysterie a dohadů. Teď se otevírá prostor pro diskusi, které budeme naslouchat. V žádném případě nechceme, aby si učitelé i rodiče mysleli, že je direktivně rozhodnuto. Sedneme si společně ke kulatému stolu a budeme hledat zodpovědné řešení,“ slibuje veřejnosti místostarosta Chodova Patrik Pizinger.

Ten také říká, že myšlenka na přestěhování umělecké školy není nahodilá. „Již loni jsme se ve školské komisi bavili, kam směrovat vývoj školství v Chodově a jak efektivně využít naše objekty. U základní školy v Husově ulici je budova, kde bývala jídelna. Až odtud odstěhujeme archiv a spisovnu, zůstane prázdná. Tak vzešla myšlenka prostory opravit a přestěhovat sem uměleckou školu. Pochopitelně až bude rekonstrukce hotová,“ vysvětluje Pizinger.
Vedení města se v úterý s ředitelkou Juhásovou dohodlo, že před jednáním rady 20. března uspořádá schůzku, kde budou moci zástupci pedagogického sboru přednést své připomínky. „Jsem za tento krok vděčná a děkuji, že s námi chtějí hovořit. Rádi bychom jim vysvětlili naše důvody a sdělili, co je naším cílem,“ vzkázala radním ředitelka. Současně poukazuje na petici proti sloučení škol, která se má v nejbližší době objevit na internetu. Sesbírané podpisy chtějí aktéři předat městské radě.