„Ty stály ještě v první polovině 19. století, ale poté byly demolovány. Lidé, kteří krámy likvidovali, museli to místo, které bylo v podstatě na dvorku, minout,“ popsal okolnosti nálezu téměř čtyř tisíc kusů mincí z období třicetileté války vedoucí archeologických prací Karel Kašák.

Z období Václava IV, nástupce Karla IV., byl nález, ke kterému rovněž pomohla divoká prasata na konci roku 2016 na Rokycansku. U lesní cesty tam v keramickém džbánku tehdy leželo více než 500 grošů. „Kráva stála mezi 24 až 48 groši, slepice jeden groš, boty 15 grošů. Týdenní výdělek kvalifikovaného dělníka se pohyboval do 20 grošů, pomocného byl poloviční," vypočítal historik a numismatik Miroslav Hus. Už z toho je patrné, že 500 grošů nebyl malý majetek.

Dva velké poklady zahrnují i muzejní sbírky na Tachovsku. Městské muzeum ve Stříbře má ve svém fondu patnáct set stříbrných mincí, které byly nalezeny 13. května roku 1953 při rozšiřování silnice v Plzeňské ulici. Poklad v hliněné nádobě byl v hloubce jednoho a půl metru pod podlahou bývalého sklepa. “Většinou se jedná o bavorské feniky z 13. století,” informoval ředitel muzea Zbyněk Navrátil s tím, že nejmladší mince byla vyražena v roce 1277.

Ve sbírkách Muzea Českého lesa v Tachově se nachází tzv. Plánský poklad objevený v roce 1996 v centru Plané. Podle archeologů byla železná pokladna s mincemi uschována někdy v době druhé světové války nebo při odsunu německého obyvatelstva. Pravděpodobně se jedná o sbírku mincí, která obsahovala tři antické a orientální, 133 stříbrných a 161 mincí z obecných kovů. Platidla jsou z 18. a 19. století, většinou z Rakousko-Uherska a Německa.