Nejvyšší nemocnost ARI ve třetím kalendářním týdnu byla v okrese Cheb s 1078 nemocnými na 100 000 obyvatel a nejnižší v okrese Karlovy Vary s 951 nemocnými na 100 000 obyvatel. V okrese Sokolov bylo 1037 nemocných na 100 000 obyvatel.

Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI v okresech Karlovy Vary o 3 procenta a v okrese Cheb o 4,4 procenta, v okrese Sokolov byl zaznamenán pokles ARI o 6,2 procenta.

Ve třetím kalendářním týdnu bylo v Karlovarském kraji hlášeno 7 potvrzených případů chřipky. V sezóně 2016 až 2017 evidují hygienici v Karlovarském kraji 29 potvrzených případů chřipky. A to 17 z okresu Karlovy Vary, 8 z okresu Sokolov a 4 z okresu Cheb. Celkem 12 případů bylo zaznamenáno u žen a 17 případů u mužů.

Ve 3 případech (2 ženy 62 let a 73 let, muž 70 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO. Pět pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku se závažným průběhem), 9 pacientů na standardních odděleních a u 12 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. Žádný z pacientů nezemřel.