V Karlových Varech se už v červnu příštího roku pro návštěvníky otevře roky uzavřený Národní dům, který pro nezájem majitelů téměř podlehl zkáze. Býval to pomník zpackaného prodeje někdejšího vedení města. To se změnilo s novým vlastníkem, firmou Eltodo, a nyní i budoucím provozovatelem, společností Axxos. Oprava této jedinečné karlovarské památky bude stát 350 milionů a pod rukama stavařů a restaurátorů už tento objekt doslova rozkvétá. Reprezentativní secesní spolkový dům a hotel si nechal vystavět v letech 1899 1901 karlovarský c.k. střelecký sbor podle plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v tehdejší ulici Františka Josefa.

Jestli se do nějaké památky na Chebsku investuje takřka nepřetržitě, je to chebský hrad. „Například letos šlo do investic přibližně 1,2 milionu korun," uvedl kastelán chebského hradu Tomáš Dostál. „Nejsou v tom zahrnuté částky na expozice a různé akce, které zde pořádáme," podotkl. A co se letos na hradě opravovalo? Rekonstruoval se přístupový most do hradu, opravovala se střecha na jihozápadních kasematech a archeologové a kameníci pracovali na sanaci paláce.

Díky dobrovolníkům se záchrany dočká rovněž památkově chráněná, historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku. Jednomu z nejstarších domů v Kraslicích přitom hrozila demolice. Objekt získal před lety v dražbě Spolek přátel města Kraslice, který se postupně pouští do oprav díky veřejným sbírkám nebo příspěvkům od města, kraje či dalších institucí. Aktuálně z hrázděného domu mizí staré a zchátralé trámy, které tesaři vyměňují za nové.

Spolek se pustil i do záchrany čelní zdi, která se bortí. Bylo nutné ji zpevnit a ulehčit jí. Pokračují tak práce na stabilizaci celého objektu. Na celkovou opravu budou potřeba až čtyři miliony korun. Zachráněná hrázděnka by pak mohla fungovat jako malé muzeum a sloužit pro zázemí spolku, ale třeba i lidem, kteří se na Kraslicku zabývají starými řemesly.