Spojená akreditační komise svým verdiktem potvrdila jak kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb a jejich řízení ze strany nemocnice, tak bezpečnost těchto služeb pro pacienty. Ti tak mají jistotu, že se jim v Karlových Varech dostane špičkové a profesionální péče.

Nemocnice se na akreditaci cíleně připravovala delší dobu, kdy souběžně s rozsáhlými investicemi do budov i technického vybavení zaváděla také potřebná pravidla managementu kvality.

„Bylo to náročné především pro zaměstnance. Museli například změnit některé zaběhlé postupy týkající se vedení dokumentace, nebo zavádět zcela nové. Získání akreditace je především jejich zásluha a zaslouží si poděkování," uvedl Josef März, generální ředitel KKN.

Poznamenal, že s odstupem času je vidět, že naprostá většina požadavků akreditace je logická, má smysl a ve výsledku je přínosná jak pro pacienty, tak pro nemocnici.

Hlavním cílem akreditace je zvyšování kvality a bezpečnosti. Jedním z nově zavedených opatření je tak například vícestupňová kontrola u operačních výkonů.

Pacient je tedy kontrolován nejen na příjmu, ale veškeré údaje o jeho zdravotním stavu, plánovaném výkonu, identifikaci se následně znovu prověřují před operací, znovu před anestezií a nově ještě jednou těsně před samotným zahájením výkonu.

„Od této chvíle budou mít pacienti zajištěno ještě důkladnější ověřování všech úkonů, které se jich týkají, po celou dobu pobytu v nemocnici. Děkuji všem zdravotníkům i ostatním zaměstnancům Karlovarské krajské nemocnice, kteří přípravy k akreditaci úspěšně zvládli," konstatoval náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Vedle samotných zdravotnických provozů nemocnice v Karlových Varech se akreditace týká i kuchyně, údržby a dalších technických provozů. Jejím úspěšným zvládnutím ale, podle generálního ředitele Märze, nic nekončí. „Zavedená opatření se průběžně monitorují i vyhodnocují. Cílem je nejen udržet zavedené standardy, ale také je dál zvyšovat a rozvíjet," dodal März. Kromě lepší bezpečnosti nebo služeb tak pacienty v Karlových Varech například čeká i další zlepšování komfortu.

Už počátkem roku 2017 totiž bude otevřeno nové plicní oddělení, které v těchto dnech vzniká nástavbou pavilonu C.