Podle starosty Sokolova Jana Picky (ČSSD) bude odchod místostarosty Karla Jakobce (ODS) a velitele městské policie Petra Kubise (ANO) citelným zásahem do chodu města. Zároveň se však snaží na celé situaci najít i pozitiva. „Karel Jakobec působil ve vedení Sokolova zhruba 20 let a o městě ví úplně všechno. Je to o to citlivější, že měl na starosti investiční věci, což byl jeho rank a pro město dost zásadní post. Je věcí ODS, koho bude na jeho místo nominovat. V případě, že by to byl Ladislav Sedláček, budeme muset ještě řešit městský dům kultury, jehož je nyní ředitelem. Za Petra Kubise musím říct, že městská policie funguje velice dobře. Tam doufám, že neztratí s novým velitelem kredit, který má," říká Picka. Na odchodu sokolovské dvojice do krajské rady se snaží starosta najít i pozitivum. „Čím více Sokolováků v krajské radě bude, tím lépe. Alespoň se nebude na Sokolov zapomínat a nebude v rámci kraje opomíjen," dodal Picka.

Pro Petra Kubise to bylo podle jeho slov těžké rozhodnutí. Nakonec se rozhodl kývnout na radního kraje, ale od městské policie v Sokolově se však nechce úplně odstřihnout.

„Na určité pozici můžete ovlivnit věci jen do určité míry. V Sokolově se změnilo hodně věcí k lepšímu. To, co jsem řešil v Sokolově, chci řešit i ve větším, krajském měřítku. Na mysli mám především bezpečnost občanů, prevenci, IZS, bezdomovce, chybějící detoxikační lůžka v kraji, bezpečí na školách i v těch nejmenších obcích či seniory a péči o ně. To jsou věci, které mě baví a mám k tomu docela blízko," dodal Kubis.

Také v Chebu nastanou změny. „Post místostarostky opustím, i když je mi to velmi líto," sdělila chebská místostarostka Daniela Seifertová (ANO). „V mé funkci mě nahradí současný ředitel Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb Zdeněk Hrkal (ANO). On je i v krajském zastupitelstvu. Bude tedy muset opustit místo ředitele, aby se postu místostarosty mohl věnovat naplno a aby mohl zůstat i krajským zastupitelem," poznamenala Daniela Seifertová. Na kraji bude mít na starost kulturu a památkovou péči. „Pokud se podívám do budoucna, ráda bych podpořila využití například chebského dominikánského kláštera, který je dnes prázdný. Podle mého názoru je potřeba se na tuto stavbu zaměřit rychle. A další projekt, kterému bych se v budoucnu ráda věnovala, je přístavba chebské knihovny. Ačkoliv je budova v tuto chvíli velmi hezká a opravená, má problém s tím, že není bezbariérová. Tato skutečnost tak limituje určitou skupinu čtenářů, kteří do knihovny chodit nemohou. A to bych ráda změnila," sdělila chebská místostarostka Daniela Seifertová.

Do krajské rady se dostal také starosta města Aše Dalibor Blažek(HNHRM), který tam však pracuje už přes dva roky. „Z postu starosty města Aše neodcházím, dosud jsem si všechny povinnosti plnil jak na kraji, tak i ve městě a zatím mi to nedělalo žádný problém," sdělil Dalibor Blažek. „Na kraji mám na starosti majetek, a co se plánů v této oblasti týče, čeká nás například plánování rozšíření ochranných ploch na přistávací dráze karlovarského letiště. Dále pak budeme muset například řešit, co dělat s budovou Domova pro osoby se zdravotním postižením Pata v Hazlově. Tamní klienti jsou postupně přemisťováni do rodinných domů a do měst a posléze zůstane objekt prázdný a budeme pro něj muset najít vhodné využití," poznamenal Blažek.

Pokud bude krajská vláda složená tak, jak koalice avizovala, budou před problémem stát Mariánské Lázně. Ty totiž přijdou o oba své místostarosty, Martina Hurajčíka (ANO) a Vojtěcha Frantu (Piráti). „Ve výhledu několika týdnů budeme muset otázku místostarostů řešit," uvedl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák (Piráti).

„Pokud má zůstat rozložení sil i počet místostarostů stejný, mohu pak jen spekulovat o náhradě druhého místostarosty. U prvního místostarosty za ANO budeme očekávat jejich rozhodnutí."

Martin Hurajčík by měl v nové krajské vládě mít na starosti resort dopravy a silničního hospodářství. A co on osobně bere jako prioritu? „V oblasti dopravy to bude samozřejmě dostavba D6, která náš region trápí už celé roky," uvedl s tím, že v souvislosti s D6 vynaloží krajská vláda veškeré úsilí na to, aby byl v dané vyhlášce vyjmut ze zpoplatnění celý úsek Karlovy Vary Cheb. „Chyba, která se stala v roce 2011, by měla být napravena. V případě, že se tento krok nepodaří, můžeme přistoupit ke kompenzaci poloviny dálniční známky." Kraj by se chtěl také připojit k projektu takzvaných senior a rodinných pasů, které už fungují v jiných regionech. Další prioritou jsou silnice druhých a třetích tříd, které kraj spravuje.

„Tato oblast silničního hospodářství je velmi důležitá a zde se chceme zaměřit na rychlost a efektivitu rekonstrukcí a oprav silnic v regionu," přiblížil Martin Hurajčík. Neméně důležitá je podle jeho slov i dopravní obslužnost kraje. „Obyvatelé a návštěvníci kraje si zaslouží kvalitní dopravní spojení a o to se chceme postarat," řekl.

Druhý místostarosta Mariánských Lázní Vojtěch Franta by se měl stát uvolněným zastupitelem a bude mít na starosti lázeňství a cestovní ruch. Prioritu vidí v přijetí lázeňského trojúhelníku do UNESCO. „Pro náš kraj je tato oblast velmi důležitá a jedná se o klíčovou oblast," uvedl Vojtěch Franta.