Obyvatelé sídliště pociťují rovněž nedostatek společenského a kulturního vyžití, chybí jim kavárna, bowling či restaurace, a vadí jim i špatná vybavenost mobiliářem, uvítali by třeba lavičky na krátký odpočinek. „Po zpracování výsledků ankety se už konalo i první veřejné projednávání s obyvateli.

Ti se seznámili s výsledky a rovněž jsme si spolu s architektem chtěli vyslechnout další podněty, které by bylo dobré zapracovat do návrhu studie regenerace další části sídliště,“ informoval starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Jak doplnil, veřejného projednávání se zúčastnilo zhruba dvacet lidí. „Stále se nám nedaří přesvědčit lidi, aby chodili ve větším počtu. Budeme rádi, když přijdou, budou se podílet na tom, jak bude sídliště v budoucnu vypadat, řeknou svůj názor.

Všemu se sice vyhovět nedá, ale dají se hledat kompromisy, můžeme najít i jiná řešení,“ je přesvědčený starosta. Na základě podnětů z dotazníků i veřejného projednání teď architekt připraví návrh studie, k němuž se obyvatelé opět budou mít možnost vyjádřit.

Připravovaná etapa regenerace sídliště naváže na tu právě realizovanou. V současné době se pracuje v horní části Školní ulice, na jaře přijdou na řadu další tři domy. Touto částí sídliště se začínalo, protože podmínky dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj se vztahovaly pouze na panelovou zástavbu. Městu se ale podařilo začlenit sem i šest cihlových domů ze starší výstavby, neboť tvořily s ostatními paneláky jeden funkční celek. V současné době už byl program rozšířen na sídliště jako taková, bez omezení, regenerovat se tedy bude stará zástavba z 50.let.

Právě realizovaná část obnovy sídliště vyjde na přibližně 12 až 13 milionů korun. „Ministerstvo pro místní rozvoj program Regenerace sídliště převedlo na svou organizaci Státní fond rozvoje bydlení a ten poupravil podmínky dotace. Je možnost žádat až o šest milionů. Abychom dosáhli na nejvyšší možnou částku, tak k tomu šest musíme i přidat,“ vysvětlil starosta Terek. Žádost je podaná. Jak ale starosta dodal, když se začalo, musí se i pokračovat a dílo dokončit, a to bez ohledu na to, jestli město obdrží dotační prostředky, nebo ne.