Novinku v léčbě ischemické choroby srdeční vyzkoušeli intervenční kardiologové z Fakultní nemocnice Plzeň ve spolupráci s japonskými kolegy. Jako první v Česku provedli katetrizační výkon na tepnách zásobujících srdeční sval novým přístupem. Lékaři tvrdí, že novinka je k pacientům šetrnější.

„Výkon je veden z palcové strany hřbetu levé ruky a na-zývá se distální radiální,“ vysvětluje přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň Richard Rokyta. „Prvním výkonem, provedeným tímto přístupem, bylo vyšetření a následný léčebný zásah v oblasti uzavřené levé věnčité tepny u 79letého pacienta s námahovými bolestmi na hrudi. Ten byl bez komplikací propuštěn už druhý den po výkonu domů,“ dodává.

Vedoucí lékař intervenční kardiologie Ivo Bernat upozorňuje, že při standardním přístupu ze zápěstí může být poškozena radiální tepna. „Pro ni je nový přístup z palcové strany hřbetu levé ruky výrazně šetrnější. Vzhledem k anatomickým odlišnostem a menšímu rozměru cévy většina případů vyžaduje punkci tepny pod kontrolou ultrazvukem a šetrnou manipulaci se zaváděcím instru-mentariem,“ uvádí Bernat.

Prevenci poranění, ke kterému může docházet invazivními výkony prováděnými na srdečních tepnách, se na Kardiologické klinice systematicky věnují od roku 2007. Prevence spočívá v miniaturizaci nástrojů, šetrném provedení vlastního výkonu a optimální následné péči o radiální tepnu během její komprese. V péči o radiální tepnu po výkonu hrají hlavní roli sestry a radiologičtí asistenti na katetrizačním sále a následná sesterská a lékařská péče na jednotlivých odděleních kliniky. „Ročně je na kardiologické klinice tepenným přístupem ze zápěstí katetrizováno dva a půl tisíce pacientů. Předpokládáme, že nová metoda bude zpočátku využita asi u desetiny z nich,“ dodává Richard Rokyta.

Spolupráce s japonskými kolegy v rámci minimálně invazivních přístupů se neustále rozvíjí. Po prvních prezentacích výsledků práce plzeňských odborníků na japonských kongresech navštívil v roce 2017 Kardiologickou kliniku FN Plzeň profesor Yuji Ikari. Nyní se výkonů zúčastnil prezident Slender Club Japan profesor Fuminobu Yoshimachi z tokijské univerzity.