Podpora odstřelu černé zvěře mimo honitby ale bude mít svá pravidla. Příspěvek pro daný kalendářní rok bude činit 150 tisíc korun a musí jej schválit krajští zastupitelé. Žadatelem bude obec či město a maximální výše dotace pro jednoho lovce činí padesát tisíc korun. Během roku tedy může ulovit pouze padesát kusů. Žadatel o příspěvek na lov černé zvěře na nehonebních pozemcích je zároveň povinen přiložit rozhodnutí o povolení k lovu, laboratorní potvrzení o vyšetření všech ulovených kusů krajskou veterinární správou, kopii o plnění měsíčního plánu lovu včetně evidenčního čísla plomby a identifikaci ulovené zvěře i žadatele. Tyto náležitosti zkontroluje Odbor životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje a teprve pak bude oprávněn dotaci proplatit. Povolení k odstřelu budou vydávat obce s rozšířenou působností a města budou mít navíc možnost kontrolovat, zda zvíře lovec odstřelil na jejich katastru. Tipy na vhodné myslivce jim přitom přinesou hospodáři okolních honebních pozemků. Starostové i myslivci tuto novinku vesměs vítají. Po přemnožené černé zvěři zůstává v městských parcích i zahrádkách lidí většinou spoušť. Přitom lidé nárok na proplacení škod od městských úřadů nemají. „Každý vlastník by měl přijmout taková opatření, aby mu zvěř nemohla poničit jeho majetek, například zahradu. Škody způsobené zvěří mimo honební pozemky se ze zákona nehradí, jen na honebních pozemcích ji hradí uživatel honitby. Město tedy nevyplácí žádné odškodné za zahrady rozryté divočáky," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

A právě to jako by divoká prasata dobře věděla a ve městech nyní řádí jako pominutá. V Karlových Varech na ně cílí například myslivci Lázeňských lesů a jejich odstřel už dosahuje závratných čísel. Ulovili jich už 78 kusů a podle ředitele Evžena Krejčíka bylo třeba požádat o zvýšení kvóty o dalších padesát kusů. Povolení střílet divočáky v centru města má kromě Lázeňských lesů i Správa lázeňských parků. Dlouhodobý problém s přemnožením zvěře trvá také na Žluticku. „Nejedná se pouze o černou zvěř, nadstavy jsou i u zvěře vysoké a srnčí, ale škody od divokých prasat jsou více vidět," říká starosta Žlutic Václav Slavík. S přicházející zimou se totiž divočáci stěhují stále blíž k obydlím i zde.

„Rozrývají zahrady a trochu ztratili plachost, mezi lidmi se o tom stále více diskutuje, mají strach o své pozemky, často i o sebe," doplnil starosta. To potvrzuje také ředitel Lesů Žlutice Václav Konopík. „Nadstavy zvěře jsou již dlouho, teď ale její množství přerostlo únosnou mez a do lesů už se prasata prostě nevejdou. Přes rok s nimi mají problém zemědělci, když jim likvidují pole s úrodou. Jinak je ale prase vcelku užitečné, rytím v lese kypří půdu, v níž se poté usazují nálety dřevin. A žere larvy škodlivého hmyzu. S podzimem se však divočáci vydali i do zahrad," komentuje situaci Konopík.

Dotace od Karlovarského kraje na odstřel černé zvěře na nehonebních pozemcích tedy přišla jako na zavolanou. „Lesy Žlutice sice nesplňují podmínku souvislých 500 hektarů, takže vlastní honitbu nemáme, ale přesto jsou zde myslivci, kteří jsou schopní odstřel prasat provést. Nebo lze povolat myslivce z Lázeňských lesů. Město Žlutice musí tedy prostřednictvím odboru životního prostředí na karlovarském magistrátu pro tyto myslivce vyjednat povolenky k odstřelu na nehonebních pozemcích pro konkrétní počet kusů zvěře. Myslivci tak získají povolenky a plomby a oznámí obyvatelům, kde a kdy bude lov probíhat. Poté prasata samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních zásad zastřelí, pošlou vzorky na krajskou veterinární správu a radnice poté může zpětně za konkrétní kusy požadovat onu dotaci tisíc korun za jedno usmrcené zvíře," dodal Konopík.

Stejné problémy mají například i v Kyselce. „Už jsme si několikrát stěžovali, divoká prasata máme po setmění téměř pod okny. Projekt o jejich odstřelu zatím do detailu neznáme, ale vítáme ho a maximálně jej využijeme," uvedl starosta Aleš Labík.

Odstřel černé zvěře není nijak regulován, v připravovaném novém zákonu o myslivosti se však uvažuje, že budou i prasata střílená plánovaně a počet kusů bude stanoven normou.