Dotační titul kraj vypsal po loňském prosincovém jednání zastupitelstva, především v reakci na přemnožení černé zvěře. Ta s podzimem ztratila plachost a vyrážela za potravou i do okrajových částí měst v regionu.

Krajský úřad již přijímá žádosti o vyplacení tisícovek za divočáky, kteří byli zastřeleni na nehonebních pozemcích. Žádostí zatím na stolech úředníků nepřistálo mnoho, lesníci a obce, které mají být žadateli, si stěžují na přebujelou administrativu a pozdní termín, kdy kraj tento dotační titul spustil. Dalším problémem by také mohla být nepříliš dobrá informovanost hospodářů honiteb a příslušných obecních úřadů.

„Na základě schválených pravidel a uvolněných finančních prostředků zastupitelstvem kraje mají obce možnost až do 2. května požádat kraj o dotaci na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí. Dotaci je možné získat na černou zvěř střelenou až rok zpětně. Jde o nový dotační titul, který zatím není úplně v povědomí obcí, a proto budu příští týden na setkání se starosty obcí připomínat tuto možnost podpory snížení počtu černé zvěře. Dále budu apelovat na uživatele honiteb, aby odstřel černé zvěře na nehonebních pozemcích zajišťovali," řekl krajský radní pro oblast životního prostředí Josef Hora.

Jednou z devíti žádostí, které kraj zatím obdržel, je ta od karlovarských Lázeňských lesů. Jejich ředitel požádal o dotaci za odstřel 13 kusů černé zvěře. „Povolenky, které jsme od odboru životního prostředí na magistrátu města získali, byly na odstřel na konkrétních parcelách. Nehonební pozemky, kde odstřel proběhl, jsou například ´na Sokoláku´, na Tuhnické louce nebo i u policejní střelnice v Drahovicích," uvedl ředitel Evžen Krejčí. Z jakých obcí jsou zbylé žádosti na krajském úřadě, se včera bohužel nepodařilo zjistit. „Ani žadateli, ani počtem prasat, za která obce požadují pro své střelce finanční dotaci, si v tuto chvíli nejsem jista," řekla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Regina Martincová. Ta také připomněla, že žádosti se mohou podávat až do 2. května a musí být požadovány na kusy, které byly odstřeleny v posledních dvanácti měsících ode dne jejího podání. A pouze na nehonebních pozemcích. Přemnoženost divokých prasat zvedala ze židlí i obyvatele a zemědělce na Žluticku, tam ovšem žádné odstřely navíc kvůli dotacím neproběhly.

„Prasata sice ničila pole a v obcích i travnaté plochy, ale že jsou stavy zvěře zvýšené, je starý známý fakt, díky dotaci se ale nijak dramaticky nezvýšil počet odstřelených kusů černé zvěře. V naší honitbě jsme dokonce ani o povolenky pro odstřel na nehonebních pozemcích nežádali. S redukcí jsme si poradili v rámci běžného odstřelu v honitbách," řekl jednatel lesů Žlutice Václav Konopík. Také lázeňský lesmistr Marek Zapletal potvrzuje, že prasat je skutečně vidět hlavně na jaře a na podzim, kdy vyrážejí za potravou, více. „Jsou odvážnější a zamíří i do obydlených částí okrajů měst. Není však důvod se bát, na psy ani na kolemjdoucí by divoké prase rozhodně zaútočit nemělo," řekl lesmistr. Lázeňské lesy v loňském roce celkem usmrtily na svých pozemcích 122 kusů černé zvěře, z toho na třináct prasat požadují pro své lovce dotaci. Ta by ale mohla být až ve výši 50 000 korun za 50 kusů zvěře.

„Hojná administrativa, která provází žádost o dotaci za odstřel prasete, by mohla být hlavním důvodem, proč lesníci o peníze z kraje zvýšený zájem nemají. Ke třinácti kusům divočáků, které ulovili pracovníci Lázeňských lesů, bylo potřeba vyplnit a vytisknout 50 papírů. Také bylo potřeba získat povolenky pro přibližně 16 lovců nejen z řad zaměstnanců Lázeňských lesů, ale i ze správy lázeňských parků a od policie, " doplnil Krejčí.