Koná se totiž první ročník soutěže elegance historických vozidel vyrobených do roku 1988 a dobového oblečení. „ Start je plánován v sobotu na 9 hodin ze Starého náměstí v Sokolově, kde bude probíhat i focení. Poté jedeme do Kyselky, kde se závodníci zdrží zhruba od 9:30 do 12:00. Potom odjíždíme zpět do Sokolova, kde budeme parkovat na náměstí Budovatelů v čase 12:30 až 15:00. V 15 hodin odjíždíme z náměstí Budovatelů a spanilou jízdou po Sokolově se přesuneme na Staré náměstí. Zde budou vozidla zaparkovaná zhruba od 15:15 do cca 19 hodin,“ informoval hlavní organizátor soutěže Jiří Zubko. Na Starém náměstí se bude hlasovat o nejhezčí auto, moto a oblečení. „V neděli v 9 hodin odjíždíme ze Sokolova na výlet do města Loket na prohlídku hradu. Vozidla budou v Lokti zaparkovaná na náměstí a kolem hradu zhruba v čase od 9:15 do 11:45. Potom odjíždíme do Královského

Poříčí na statek Bernard, kde si účastníci prohlédnou expozice a bude pro ně připraven oběd. Na statku Bernard nás najdete v čase od 12 hodin do 14:00,“ upřesnil nedělní program Zubko. Soutěž pořádá Muzeum techniky Sokolov za podpory MDK Sokolov, města Sokolov a VCC K.Vary.