Radnice už se mohou připravovat na podávání žádostí o dotace z motivačního programu, který kraj vyhlásil. O příspěvky na lov černé zvěře na nehonebních pozemcích ve svých intravilánech se mohou ucházet v termínu od 1. dubna do 2. května 2016. "Podporu koordinovaného odstřelu nabízíme, abychom na území obcí snížili početní stav divokých prasat. Ta se přemnožila, páchají značné škody blízko obydlených míst v parcích, zahradách, zemědělských i lesních porostech a ohrožují majetek občanů. Dotace může dosáhnout maximálně 50 tisíc korun pro jednoho žadatele," upřesnil krajský radní Josef Hora. Kraj pro tento dotační program vyčlenil ze svého rozpočtu na rok 2016 celkovou částku 150 tisíc korun. Za ulovení jednoho divokého prasete bude podle pravidel schválených krajským zastupitelstvem vyplacena každému z žadatelů dotace ve výši 1 tisíc korun. Města a obce se mohou ucházet o příspěvky i zpětně za prasata ulovená v uplynulém roce. Stačí, když předloží rozhodnutí o povolení lovu na nehonebních pozemcích a laboratorní potvrzení veterinární správy o vyšetření ulovených kusů. (pav)