„Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory," uvedl Jaroslav Vyčichlo ze Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, který konferenci organizuje.

„Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v kraji a předávání zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu," dodal Vyčichlo.

Akce se koná ve spolupráci Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska a Domu kultury Ostrov vystoupí na ní řada renomovaných řečníků. Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. „Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky, její význam však přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví důležitým aspektem rozvoje," doplnil Vyčichlo.


Seznam přednášek:

Obnova kostela sv. Václava v Radošově

Prezentace dolu Jeroným a Štoly č. 1 v Jáchymově

Obnova památek a tvorba turistických tras na Žluticku

Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary 2016

Záchrana hrázděného dvojdomu v Kraslicích

Stará výletní stezka Jáchymov Ostrov

Obnova zámku ve Štědré

Záchrana vysoké pece v Šindelové

Rekonstrukce rozhledny Bučina nad Kyselkou

Záchrana a obnova hradu Hartenberg

Obnova památek v Pramenech

Jáchymov přínos archeologického výzkumu

Bájný kopec Föllerberg

Záchrana zcela zapomenutých památek na Karlovarsku

Studium oboru Dokumentace památek na příkladu

realizace projektů sloužících pro zpracování chmele

Rekonstrukce měšťanského domu v Jáchymově

Záchrana a obnova areálu bývalých lázní Kyselka

Obnova křížové cesty v barokní krajině u Valče

Opravy panského dvora a zámku Nový Dvůr

Možnosti a příklady kofinancování archeologických výzkumů při stavebních pracích v Karlovarském kraji