"Spolupráce s obcí Kaceřov formou extramurálních aktivit započala letos v březnu s cílem pomoci při revitalizaci obce. Odsouzení muži tak budou vypomáhat s údržbou a zvelebováním travnatých ploch, s terénními úpravami, malířskými a natěračskými pracemi a vším, co je v obci potřeba. Na závěr každé takové akce si vězni nakoupí v místním obchodě za peníze takzvaně vykontované z vlastních zdrojů. Mohou tak získat přehled o aktuálních cenách a vlastním nákupem se připravovat na život po propuštění. Nakoupené suroviny pak zužitkují v rámci kroužku vaření při přípravě různých pokrmů," říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Na výstupním oddíle se zpravidla umisťují motivovaní odsouzení s trestem delším než tři roky, kteří před koncem výkonu trestu potřebují intenzivnější přípravu pro život na svobodě. Tyto oddíly jsou vybaveny tak, aby se přibližovaly co nejvíce civilnímu způsobu ubytování. Na programu zacházení s odsouzenými ve výstupních oddílech se podílí tým odborných pracovníků složený z vychovatele, sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga a kaplana.

Tyto extramurální aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, jsou pro odsouzené především přípravou na pobyt na „svobodě“, ale i určitou motivací. Účelem je zvládnutí kontaktu odsouzených s civilním prostředím po letech strávených za mřížemi.