Spor mezi krajskou koalicí (STAN, Piráti, ODS, KDU-ČSL, Místní, SNK1) s opozičním hnutím ANO se vyostřuje. Tentokrát ANO hejtmana Petra Kulhánka (STAN) v otevřeném dopise vyzvalo, aby vysvětlil a zdůvodnil vytvoření, podle ANO jakéhosi devítičlenného komunikačního týmu.

"Žádáme Vás o informaci, proč jsme o vzniku týmu nebyli informováni na zastupitelstvu? Zajímá nás i to, kolik finančních prostředků je v plánu na tento tým měsíčně vynakládat. A samozřejmě důvod, proč vlastně vzniká? Zatím to na nás dělá dojem, že se současné vedení kraje prostřednictvím sestavení silného komunikačního týmu připravuje na krajskou předvolební kampaň, a to za peníze daňových poplatníků," vyzývají hejtmana krajští zastupitelé za ANO.

Lékárna. Ilustrační foto.
Lékárna v nemocnici v Chebu obnovila provoz, po roce sehnala lékárníka

Hejtman Kulhánek ale na vzniku tohoto komunikačního týmu žádný problém nevidí. Ba naopak, protože kraji pomůže s jeho mediálně negativním hodnocením a domnělou špatnou pověstí.

"Komunikační tým vznikl na základě plnění bodů Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027. Program rozvoje byl vypracován na základě zákona o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Jednou z jeho priorit je zlepšování image regionu," uvedl. Podle hejtmana se značka Karlovarského kraje dlouhodobě potýká s hluboko zakořeněnými předsudky o kvalitě života, služeb, institucí a podobně. "Ty replikují jak celostátní, tak lokální média a další klíčoví aktéři. Negativní obraz kraje ve výsledku vede k odlivu mladých lidí, mozků, elit i kapitálu. Přitom data o kvalitě života v České republice neukazují na to, že by život v Karlovarském kraji byl výrazně horší než v jiných regionech. Existují dokonce oblasti, ve kterých dominujeme. To ukazuje na nízkou informovanost obyvatel kraje o relevantních oblastech a dalších cílových skupin relevantních pro kraj, jako jsou například celorepublikoví novináři, nízkou důvěru obyvatel a velmi silně zakořeněné předsudky o tomto regionu. A přesně to řeší nový komunikační tým," vysvětlil hejtman.

Kostel u Jesenické přehrady
Byt za osm milionů, pošta, kostel nebo domek s autoservisem, to vše je na prodej

ANO si ale stojí za svým a naznačuje, že jde o mrhání krajskými finančními prostředky a podezírá kraj, že si by si krajská koalice mohla budovat volební kampaň do blížících se krajských voleb za veřejné peníze.

"Během našeho jediného funkčního období ve vedení kraje se nikdy nic podobného nestalo, nikdy bychom si takové zneužití veřejných peněz nedovolili. A v případě, že by se aktivity týmu jakkoliv překrývaly s blížící se kampaní, žádáme také o to, aby fungoval přiznaně pod značkou hnutí STAN a hnutí ho i transparentně financovalo. Zcela mimo krajské rozpočty," zdůrazňuje ANO. Situace je podle opozičních krajských zastupitelů o to horší, ze vláda, jejíž součástí je i hnutí STAN, přichází s daňovým balíčkem, což bude mít v mnoha směrech velmi negativní dopad na životy občanů. Vládní politici chtějí po lidech, aby šetřili. Jak je ale vidět, jich samotných se to absolutně netýká, a to bohužel ani na regionální úrovni," vyčetli hejtmanovi podle nich rozhazování veřejných peněz. "Na kvalitní prezentaci kraje máme aktuálně dostatek institucí, kam kraj vynakládá také mnoho finančních prostředků. Například destinační agentury, KARP nebo nově vytvořenou agenturu 4K a další," odmítá ANO hejtmanovy argumenty.

Cheb připravuje vánoční trhy, u Špalíčku se chystá i kluziště
PODÍVEJTE SE: Cheb připravuje vánoční trhy, u Špalíčku se chystá i kluziště

Toto tvrzení je ale podle hejtmana Kulhánka zcela mylné. "Komunikační tým reaguje na potřeby jednotlivých oborů, které si často svou komunikaci řešily po své ose, například odbor regionálního rozvoje a keramka nebo odbor zdravotnictví a kampaň na lékaře. Externí zadávání komunikace úřadu je zaprvé neefektivní, trvá dlouho a stojí více peněz, zadruhé tříští značku, protože každý výstup vypadá a zní jinak. Díky komunikačnímu týmu jsme naprostou většinu potřeb kraje schopní pokrýt vlastními silami, ve větší kvalitě a s návazností na strategii," zdůraznil hejtman a zmínil práci, kterou tento komunikační tým už udělal. A to je podle něho kampaň a produkce Balneologického kongresu ESPA, kampaň a produkce Ceny cestovního ruchu, rozpracování nového vizuálu, spolupráce na přípravě marketingové strategie regionu.

Podle hejtmana postupuje tento tým podle daných priorit, což je spuštění kampaně Ukaž kraj, řízení kampaně na nábor lékařů - tvorba webu, příprava informačního letáku pro studenty a studentky a grafické zpracování ke společné deklaraci evropských uhelných regionů.

Krajský úřad Karlovarského kraje. Ilustrační foto.
Kraj uvolní na podporu rodin a aktivity pro seniory přes milion korun

Protože je ale hnutí ANO přesvědčeno, že další vynakládání veřejných prostředků na speciální komunikační tým je pro kraj naprosto zbytečné a v této době, kdy se má šetřit, i výsměchem všem lidem a bude-li opravdu placen z krajských peněz, bude to jednoznačně v rozporu s chováním řádného hospodáře, dá se předpokládat, že na pondělním zasedání krajského zastupitelstva dojde mezi koalicí a opozicí opět k ostrému střetu.