Spolu s tím už se připravují na spuštění také eskalátory na druhém a třetím nástupišti. Stavební práce jsou zpožděné zhruba o rok, nový termín dokončení je letos na konci září.

Renovaci nejprve zbrzdily problémy s pokládkou zámkové dlažby na druhém nástupišti. Dlažbu tak musela stavební firma téměř celou rozebrat a položit znovu.

Následně voda zatopila sklepní prostory nádraží. Poškodila v té době už zprovozněné výtahy na nástupiště. „Havárie vody byla v únoru letošního roku zjištěna v rozvodu pod stanicí Cheb, přívod byl následně uzavřen a za účasti Hasičského záchranného sboru Správy železnic bylo zahájeno čerpání 5500 kubíků vody,“ potvrdila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zasaženy byly prostory kolektoru pod výpravní budovou, technické zařízení pod výpravní budovou, podchod pro cestující, výtahy, eskalátory a stavební konstrukce. Vysoušení sklepních prostorů zabralo několik týdnů. Na nádraží jsou nové koleje, výhybky i zabezpečovací zařízení. Příští rok začne oprava samotné staniční budovy.

„Po úpravách trati se rychlost vlaků projíždějících nádražím zvýší z 60 na 80 kilometrů za hodinu. Všechny práce tam probíhají za běžného provozu, dopravní obslužnost je v maximální možné míře zachována,“ sdělil ministr dopravy Karel Havlíček.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb. Nově vybudované výhybky dokonce získají elektronický ohřev a rychlost vlaků, které budou nádražím projíždět, se zvýší ze 60 na 80 km/h. Nově se na nádraží objeví také eskalátory z podchodů až k nástupišti. Ty tu původně být neměly. Nakonec se však vedení města Chebu domluvilo se Správou železniční dopravní cesty, která eskalátory na nádraží doprojektovala.

„V rámci probíhající stavby budou instalovány eskalátory na obě ostrovní nástupiště. Instalace eskalátorů ve výpravní budově budou součástí připravované samostatné rekonstrukce této budovy,“ řekla tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Eskalátory většinou železničáři budují na větších nádražích. Takže ani v Chebu se na začátku na ně nemyslelo.

„S eskalátory se opravdu na začátku nepočítalo, na nádražích velikosti Chebu není pravidlem projektovat výtahy,“ poznamenal tiskový mluvčí SŽ Tomáš Johánek.

Chebské nádraží bylo postaveno v letech 1863-1864 pod vedením mnichovského architekta východní dráhy H. v. Hügela. Kolem roku 1900 bylo velkolepě rozšířeno. 1945 při náletu bylo zničeno. Nádraží je s procházejícím kolejištěm. Tři obdélníkové, trojposchoďové, souběžně s kolejemi orientované budovy v obloučkovém slohu byly navzájem propojeny trakty s předsunutou chodbou. Střed tvořila předsunutá hlavní budova, postavena kolem roku 1900 v neorenesančním slohu florentského typu.

Střední blok s kubistickým rohovým pavilonem a ustupujícími křídly. Odbavovací hala sklenuta valenou klenbou s velkým trojdílným oknem se světlíkem. Zdrženlivá ornamentální výzdoba. V přijímací budově byl tři poštovní úřady, pět místností pro celní odbavení, 29 správních kanceláří, tři velké čekárny a jedna jídelen. V prvním patře bylo 80 obytných místností. Dlouhou dobu po válce, do otevření nového nádraží v roce 1962, zůstaly nepříliš zdařilými imitacemi novodobé městské brány provizorní dřevěné boudy, které úměrně svému vzezření sdělovaly návštěvníkům Chebu téměř vše o městě, do kterého přijížděli.