„V kapli jsme museli nechat udělat nové krovy a následně i novou krytinu. Opravila se věž, udělala kompletně nová klempířina, omítky vně i uvnitř. Vyměnila se okna a daly se nové dveře. Malovalo se i uvnitř samotné kaple a provedly se sklenářské práce," popsal starosta Milan Pokorný.

Samotné opravy trvaly zhruba měsíc a půl. „Pozdě jsme dostali dotaci, takže jsme spěchali, abychom vše stihli včas. V půlce července dorazily peníze a začátkem srpna už začaly práce na kapli," uvedl Pokorný.

Celkové náklady na opravu se vyšplhaly zhruba na 250 000 korun s tím, že obec získala dotaci ve výši 200 000 korun. Zbylé náklady hradila ze svých vlastních prostředků.

Kaple je podle odhadů stará zhruba 150 let. „Máme fotografii kaple ze začátku minulého století, podle které odhadujeme její stáří," popsal Pokorný.

Na její výstavbě se podíleli tehdejší němečtí obyvatelé Hor. „Podle všeho ji postavila obec v době, kdy zakládala hřbitov. V té době tu byla silná německá podnikatelská skupina, ale i zemědělci. Žilo tu tedy zhruba 600 obyvatel, kteří se na vybudování kaple složili," vysvětlil Pokorný.

V kapli je umístěna kniha pro návštěvy, do které vpisují své vzkazy příbuzní tech, kteří jsou na hřbitově pohřbení.

Slavnostní vysvěcení kaple provede loketský farář Jiří Majkov již tuto sobotu 29. října od 15 hodin.